Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Mejlskolan

Prevents mejlskola är minikurser för dig som vill lära dig mer om olika ämnen inom arbetsmiljö. Varje minikurs innehåller smarta tips, goda råd och konkreta exempel. De levereras direkt till din e-post i lagom stora portioner – helt kostnadsfritt!

Vill du veta vilka verktyg som finns för att förbättra arbetsmiljön i din organisation? Och tips för din egen arbetsmiljö? 

Anmäl dig »

Nästan alla arbetsplatser berörs av det nya coronaviruset. Vill du få tips hur ni kan hantera de frågor som uppstår?

Anmäl dig »

Brevskola för dig som arbetar på apotek. Lär dig mer om risker på arbetsplatsen, varför det är viktigt med ett systematiskt arbetsmiljöarbete, olika roller och vem som ansvarar för olika arbetsmiljöfrågor.

Anmäl dig »

Brevskola för dig som är intresserad av arbetsmiljö och ledarskapsfrågor. Breven handlar bland annat om chefens egen arbetsmiljö, varför vissa företag är friskare än andra samt din roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Anmäl dig »

I brevskolan för Hantera arbetsskador får du bland annat veta skillnaden mellan en arbetsskada och en arbetssjukdom, hur och var en arbetsskada ska anmälas. Du får också veta mer om hur förebyggande arbete kan förhindra arbetsskador.

Anmäl dig »

Ta första steget mot en bättre arbetsmiljö! Här får du veta fördelarna med en bra arbetsmiljö och goda råd om hur ni kommer igång på din arbetsplats.

Anmäl dig »

Den här mejlskolan ger en första introduktion till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, och tips om hur man kan göra för att följa dem.

Anmäl dig »

Hur hanterar man sexuella trakasserier på arbetsplatsen om man är utsatt själv eller om man är chef? Och hur arbetar man förebyggande med frågan?

Anmäl dig »

Mejlskola för dig som är ny som skyddsombud. Breven handlar bland annat om vad ett skyddsombud gör, hur man undersöker arbetsmiljön, det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetsklimatet. 

Anmäl dig till mejlskolan redan idag!

Mejlskolan om stress tar bland annat upp vad stress är och hur vi påverkas av den. Du får veta mer om IT-stress, och hur det är möjligt att förebygga stress men även hur viktigt det är med återhämtning.

Anmäl dig »

Avsluta prenumeration
Om du inte längre vill prenumerera på ett nyhetsbrev klickar du på länken för att avprenumerera eller avregistrera som finns i varje brev.