Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Mejlskolan

Prevents mejlskola är minikurser för dig som vill lära dig mer om olika ämnen inom arbetsmiljö. Varje minikurs innehåller smarta tips, goda råd och konkreta exempel. Mejlskolorna består av max 10 kursbrev. De levereras direkt till din e-post i lagom stora portioner – helt kostnadsfritt!

Brevskola för dig som arbetar på apotek. Lär dig mer om risker på arbetsplatsen, varför det är viktigt med ett systematiskt arbetsmiljöarbete, olika roller och vem som ansvarar för olika arbetsmiljöfrågor.

Anmäl dig till brevskolan Arbetsmiljö på Apotek

Nästan alla arbetsplatser berörs av det nya coronaviruset. Vill du få tips hur ni kan hantera de frågor som uppstår?

Anmäl dig till mejlskolan

Brevskola för dig som är intresserad av arbetsmiljö och ledarskapsfrågor. Breven handlar bland annat om chefens egen arbetsmiljö, varför vissa företag är friskare än andra samt din roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Registrera dig i dag!

I brevskolan för Hantera arbetsskador får du bland annat veta skillnaden mellan en arbetsskada och en arbetssjukdom, hur och var en arbetsskada ska anmälas. Du får också veta mer om hur förebyggande arbete kan förhindra arbetsskador.

Anmäl dig till brevskolan Hantera arbetsskador

Vill du veta vilka verktyg som finns för att förbättra arbetsmiljön i din organisation? Och tips för din egen arbetsmiljö? 

Anmäl dig till mejlskolan för dig inom HR

Vad är vinsterna med en bra introduktion på arbetsplatsen? Hur planerar man en bra introduktion? Mejlskolan består av tre brev och är helt kostnadsfri. Du får veta mer om fördelarna med en bra introduktion, om vad som bör ingå och hur du följer upp intrduktionen på bästa sätt.

Anmäl dig till mejlskolan om Introduktion

Den här brevskolan ger en första introduktion till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, och tips om hur man kan göra för att följa dem.

Anmäl dig till brevskolan om OSA

Hur hanterar man sexuella trakasserier på arbetsplatsen om man är utsatt själv eller om man är chef? Och hur arbetar man förebyggande med frågan?

Anmäl dig till brevskolan om sexuella trakasserier

Brevskola för dig som är ny som skyddsombud. Breven handlar bland annat om vad ett skyddsombud gör, hur man undersöker arbetsmiljön, det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetsklimatet. 

Anmäl dig till brevskolan Skyddsombudets bästa vän

Brevskolan om stress tar bland annat upp vad stress är och hur vi påverkas av den. Du får veta mer om IT-stress, och hur det är möjligt att förebygga stress men även hur viktigt det är med återhämtning.

Anmäl dig till brevskolan om stress

Ta första steget mot en bättre arbetsmiljö!.  I mejlskolan får du grundläggande information om fördelarna med att förbättra arbetsmiljön och vilka lagar och regler som gäller. Du får också checklistor och exempel på handlingsplaner.

Anmäl dig till mejlskolan Tio steg till bättre arbetsmiljö

Avsluta prenumeration
Om du inte längre vill prenumerera på ett nyhetsbrev klickar du på länken för att avprenumerera eller avregistrera som finns i varje brev.