Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Internationellt samarbete

Prevent har länge deltagit i det internationella arbetsmiljöarbetet. Det finns ett internationellt intresse av att få ta del av Prevents utbildningar och utbildningsmaterial.

Prevent ingår i samarbetet mellan arbetsmiljöorganisationerna i Norden och med en rad andra internationella arbetsmiljöorganisationer. Genom samarbetet med International Labour Office, ILO, har grundutbildningsmaterialet Bättre Arbetsmiljö – BAM översatts till närmre 40 språk. Utbildningsmaterialet har varit grundstenen i det svenska arbetsmiljöarbetet.

ISSA och ICOH

Prevent är representerade i den internationella socialförsäkringsorganisationen ISSA (International Social Security Association) och är en permanent medlem i ICOH (The International Congress on Occupational Health). 

Focal Point – en europeisk knutpunkt

Prevent samarbetar med EU:s arbetsmiljöbyrå i Bilbao. Inom ramen för arbetsmiljöbyråns arbete har den europeiska webbplatsen Focal Point tagits fram. Myndigheten för arbetsmiljökunskap ansvarar för den svenska delen av webbplatsen.
Läs mer