Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Presskontakt

Fredrica Sjöström, Fredrica Sjöström,

Fredrica Sjöström, Kommunikationschef Fredrica Sjöström, Kommunikationschef 08-402 02 04, 072-858 12 48

Andreas  Alskog, Andreas  Alskog,

Andreas Alskog, Presskontakt Andreas Alskog, Presskontakt 08-402 02 14, 070-640 11 15