Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Pressinbjudan - Olycksrisker i skogen: seminarium i Skellefteå

Skogen är en av de farligaste arbetsplatserna i Sverige, och många skadas allvarligt varje år. Prevent genomför tillsammans med branschen ett seminarium om att bedöma riskerna i skogen redan innan något händer. Bland annat berättar tidigare skogsmaskinföraren Rickard Forslund om hur lätt olyckan är framme och hur livet förändrades för honom.

– 500 gånger går det bra, men den 501:a händer det tyvärr. Jag har konstant värk i nacke och höger axel. Går i nuläget på kraftiga värkmediciner och det är snart fem år sedan det hände, säger Rickard Forslund i filmen som man kan se på Prevent.se.

År 2011 inträffade 13 dödsolyckor inom jord- och skogsbruket. Det visar statistik från Arbetsmiljöverket. De som är mest drabbade av olyckor och skador är i åldrarna 45–54 år.

– Åldersfördelningen ser ut så eftersom fler äldre jobbar i skogen. Många är också egenföretagare och inte utbildade för skogsarbete eller att hantera maskiner och motorsågar. Det är bland dem den stora delen av olyckorna sker, säger Björn Jonasson på SLA-arbetsgivarna.

Men även bland anställda är olyckstalen höga. Farliga moment är bland annat att arbeta i stormfälld skog och att hantera motorsågar. Även halkolyckor är vanligt. Sedan 2006 har dock antalet anmälda olyckor och sjukdomar minskat. 2006 anmäldes 179 stycken och 2011 var de nere på 100.

Riskhantering i vardagen

Prevent har nu tillsammans med TMF (Trä- och möbelföretagen) och GS-facket (Facket för skogs-, trä och grafisk bransch) arbetat fram ett branschanpassat material om risker i skogen. Det handlar om hur det på ett enkelt sätt går att minska riskerna genom att arbeta med riskbedömningar och systematiskt arbetsmiljöarbete. Materialet är kopplat till filmen där Rickard Forslund berättar om olyckan.

Dag: Tisdag 23 april 2013
Tid: Kl 09.00–12.00. Kaffe och smörgås från 08.30
Plats: Scandic Hotell, Kanalgatan 75, Skellefteå

Kontakt:
Monica Lörnbo, projektledare, 08-402 02 45, 070-6476253.
Andreas Alskog, informatör, 08-402 02 14.

 

(2013-04-19)