Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Storsatsning hjälper företag med arbetsmiljön

Allt fler chefer och skyddsombud ser arbetsmiljöarbetet som en självklar och prioriterad del i företagets verksamhet. Men tre av tio skyddsombud saknar kunskap och fyra av tio chefer saknar tid för arbetsmiljöarbetet. Prevent har nu tagit fram ett nytt verktygspaket och utbildningar för företagens arbetsmiljöarbete.

– Företagen behöver och efterfrågar arbetsmiljöstöd i dag, trots farhågor att arbetsmiljön får stå tillbaka när konkurrensen hårdnar och ekonomin stramas åt. En bra arbetsmiljö lönar sig, det vet vi. Medmänsklig omtanke och ekonomiska hänsyn är tunga argument för satsa på ett bra förebyggande arbetsmiljöarbete, säger Maria Schönefeld, vd för arbetsmiljöorganisationen Prevent.

Prevents Arbetsmiljörapport visar att tre av tio skyddsombud anser sig ha ganska eller mycket begränsade övergripande kunskaper och fyra av tio skyddsombud anser sig sakna branschspecifika kunskaper. Fyra av tio chefer anser sig i ganska liten utsträckning eller inte alls ha den tid som behövs. Utmaningarna är större i mindre företag, där fyra av tio skyddsombud saknar övergripande kunskaper och mer än fem av tio chefer har tidsbrist. Utmaningarna ser olika ut beroende på företag och bransch. Men ansvaret för en god arbetsmiljö är detsamma.

Prevents nya paket av produkter består av böcker, webbverktyg och utbildningar. Introduktionsmaterialet ger en snabb överblick av vad systematiska arbetsmiljöarbetet är medan handboken beskriver hur det kan utföras i verksamheten.

Webbverktyget underlättar det praktiska genomförandet med guider, checklistor och mallar, exempelvis för bedömning av risker och hur man åtgärdar dem. I utbildningarna används böckerna och webbverktygen för att göra det systematiska arbetsmiljöarbetet enklare och effektivare.

Därutöver finns fördjupningsmaterial, branschanpassade material och produkter för hur man kan räkna på arbetsmiljöinvesteringar och knyta det systematiska arbetsmiljöarbetet till ett företags generella förbättringsarbete.

I februari börjar Prevent genomföra årets utbildningar i systematiskt arbetsmiljöarbete, runt om i landet. Utbildningarna kan vid behov företagsanpassas.

– Nu kan alla få en bättre arbetsdag, oavsett utmaningar och förutsättningar. Investeringar i tid och kunskap lönar sig, säger Gunnar Lagerström, projektledare på Prevent.

Läs merwww.prevent.se

Kontakt: Maria Schönefeld, vd, 070-523 63 83, maria.schonefeld@prevent.se

Gunnar Lagerström, projektledare, 073-940 04 60, gunnar.lagerstrom@prevent.se

Andreas Alskog, informatör, Prevent, 08-402 02 00, andreas.alskog@prevent.se

Prevents Arbetsmiljörapport bygger på en enkät som genomfördes 2012. Sammanlagt har över 900 skyddsombud och chefer svarat på frågor om arbetsmiljön nu och i framtiden.

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera