Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Seminarium: Vinster med förebyggande företagshälsovård

Under våren anordnar Prevent ett seminarium om hur det förebyggande samarbetet med företagshälsovården kan bi en strategisk resurs för att människor ska må bättre på jobbet. Det kan leda till vinster för företagen.

Ett förebyggande samarbete med företagshälsovården kring arbetsmiljön är mer lönsamt än att anlita företagshälsovården först när något inträffat och det behövs rehabilitering.

– Det är lite synd att inte fler företag inser fördelarna med att använda företagshälsovården mer strategiskt för att förbättra arbetsmiljön. Det är ett bra sätt att uppnå verksamhetsutveckling och lönsamhet, säger Krister Skoglund, projektledare på Prevent.

Seminariet belyser också vikten av att arbetsgivare och arbetstagarrepresentanter redan från början samverkar kring analysen av vilka arbetsmiljö- och hälsotjänster företaget ska köpa in.

Under halvdagsseminariet berättar Magnus Svartengren på Arbetsmiljöverket om hur samarbetet med företagshälsovården kan leda till att fler kan jobba längre. Vi får också ta del av ett lyckat exempel på förebyggande samarbete mellan ett företag och företagshälsovården. Dessutom presenterar Ylva Nordling från Sveriges Företagshälsor slutsatser och goda exempel från ett EU-finansierat projekt om företagshälsovård. Under seminariet finns möjlighet till möten och diskussioner.

Deltagaravgiften är 200 kr. Lunch, fika och Prevents skrift ”Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster” ingår i avgiften. Arrangör är Prevent tillsammans med arbetsmarknadens parter.

Datum och orter:
Malmö 12 mars 08.30–12.30

Göteborg 19 mars 08.30–12.30
Skellefteå 9 april 10.00–15.00
Stockholm 16 april 08.30–12.30

Mer information och bokning, www.prevent.se/webbshop. Välj konferenser/seminarier.

Kontakt:
Krister Skoglund, krister.skoglund@prevent.se, projektledare på Prevent, 08-402 02 06, 070-102 73 03.
Helena Wahlund, informatör på Prevent, helena.wahlund@prevent.se, 08-402 02 56.

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera