Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

PRESSMEDDELANDE  Prevent i täten för hälsofrämjande arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöorganisationen Prevent ska både inspirera arbetsplatserna i det hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet och fungera som ett kunskapsnav inom arbetsmiljöområdet. Varje år har organisationen kontakt med många av landets arbetsplatser.

Under 2012 var det drygt 300 000 unika besökare på prevent.se, 90 000 arbetsmiljöböcker köptes och tiotusentals personer deltog i webb-, grund- och företagsinterna utbildningar. 137 000 checklistor och andra dokument som kan vara till hjälp i arbetsmiljöarbetet laddades ned från Prevents webbplatser.

– Vi ser hur arbetsmiljöarbetet är så mycket mer än att bara förhindra olyckor och sjukdom numera. I 70 år har Prevent på parternas uppdrag arbetat på ett brett sätt med att inspirera och sprida kunskaper och metoder i arbetsmiljöarbete. Det i sin tur bidrar till attraktiva företag där människor kan utvecklas och må bra, säger Maria Schönefeld, vd för Prevent.

Prevents styrkor är både arbetsgivar- och fackförbunds deltagande i styrelsen och en rad projektgrupper och direktkontakten med en stor del av Sveriges chefer och skyddsombud, både genom förbunden och i det egna omfattande kontaktnätet.

Under 2012 arrangerade Prevent tillsammans med AFA Försäkring och arbetsmarknadens parter, arbetsmiljöeventet Gilla Jobbet på Stockholmsmässan. Under två dagar samlades närmare 5 000 deltagare för att diskutera visioner för en bättre arbetsmiljö och ta del av de senaste forskningsresultaten.

­– Trots att det är ganska bistra ekonomiska tider har vi en ökad förfrågan för våra tjänster och ser att arbetsmiljön prioriteras av allt fler företag. Allt fler inser det positiva sambandet mellan god arbetsmiljö och framgångsrika företag, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.

Läs merwww.prevent.se

Bilaga: Prevents årsberättelse 2012

Kontakt: Maria Schönefeld, vd på Prevent, 070-5236383, maria.schonefeld@prevent.se

Marie Antman, kommunikationschef Prevent, 08-402 02 04, 070-6988606, marie.antman@prevent.se

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera