Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

PRESSMEDDELANDE  Kroganställda får lära sig förebygga hot och våld

Att kunna känna sig trygg på jobbet är viktigt för oss alla. Nu lanseras Säker vardag som är en kostnadsfri, webbaserad utbildning för alla som jobbar inom hotell- och restaurangbranschen. Säker vardag ger konkreta tips på hur man kan skydda sig mot hot, våld och andra obehagliga situationer på jobbet.

– Ingen borde behöva utsättas för hot eller våld i sitt yrke. Alla borde kunna känna sig säkra och trygga på jobbet. Webbutbildningen är ett konkret och efterfrågat verktyg som kan ge hjälp att hantera och till och med förhindra olika obehagliga situationer, säger Lise-Lotte Argulander Klavebäck, förbundsjurist på Visita.

Ny webbutbildning ger en säkrare vardag

I februari 2013 lanseras webbutbildningen säkervardag.nu av besöksnäringens företrädare Visita , Hotell- och restaurangfacket (HRF) och Unionen tillsammans med Prevent som är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet. Webbutbildningen riktar sig till alla som jobbar på hotell, restauranger, nattklubbar och nöjesanläggningar. Den ger svar på hur man kan minska riskerna för hot och våld, öka beredskapen hos de anställda och lindra om något ändå inträffar.

När uppstår hot och våld?

Hot och våld kan uppstå på flera olika sätt och i många olika situationer. Ofta finns droger eller alkohol med i bilden. Andra bakomliggande orsaker till hot och våld kan vara ett avvikande beteende hos gästen, grupptryck, provokationer, irritation, missnöje, olämplig pengahantering eller att gästen blir nekad det han eller hon efterfrågat. Det kan kännas svårt att göra något åt hot och våld, eftersom det ibland handlar om sådant som är svårt att styra över.

– Det går att minska riskerna för hot och våld. Genom att arbeta förebyggande kan vi undvika många onödiga konfliktsituationer. Mycket handlar om att tänka efter före, vilket man får lära sig i utbildningen, säger Stefan Eriksson, arbetsmiljöansvarig på HRF.

Matnyttiga exempel och övningar

Webbutbildningen varvar fakta och matnyttiga exempel med interaktiva övningar och filmer. Deltagarna får ny kunskap och en god förståelse för frågorna samt tillfälle för reflektion – till exempel hur fungerar jag och hur kan jag arbeta säkert? Deltagarna får även checklistor och tips på hur man tillsammans på arbetsplatsen kan arbeta vidare med frågorna efter genomgången utbildningsinsats.

Hämta utbildningen kostnadsfritt på säkervardag.nu.

Kontakt:

Frida Fossland, projektledare Prevent, 073-940 96 10, frida.fossland@prevent.se

Lise-Lotte Argulander Klavebäck, förbundsjurist Visita, 08-762 74 20, lak@visita.se

Stefan Eriksson, arbetsmiljöansvarig HRF, 08-58 80 98 50, stefan.eriksson@hrf.net

Johanna Sedig, central ombudsman Unionen, 08-50415728, johanna.sedig@unionen.se

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera