Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

PRESSMEDDELANDE Företag i Kalmar län får hjälp att komma igång med arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljön är en konkurrensfaktor för företagen och det blir dessutom allt viktigare. På personaldagen.se i Kalmar tipsar Prevents erfarna medarbetare företag hur de kan investera i arbetsmiljön för att stärka organisationen på en rad områden.

Dag:              Tisdag 22 Oktober, kl 8.20-16.40.              

Plats:            personaldagen.se, Guldfågeln Arena, Trångsundsv. 40, Kalmar

Arbetsmiljön är en konkurrensfaktor och kommer i framtiden att bli allt viktigare för att attrahera ny personal. Det svaret gav 360 chefer och 554 skyddsombud när de tillfrågades i Prevents Arbetsmiljörapport 2012.

På personaldagen.se i Kalmar är två av Prevents mest erfarna medarbetare på plats. De hjälper chefer och övriga företagsrepresentanter att göra ett första överslag av behoven för att komma i gång med ett hållbart arbetsmiljöarbete på den egna arbetsplatsen.

– När vi möter företagsrepresentanter som arbetar med ledarskap och personalfrågor kan vi ganska snart i en dialog komma fram till var företagens medarbetare står när det gäller arbetsmiljökunskaper – och vad de har för behov, säger Marie Rubertsson Nerén, utbildningsledare.

– För oss är det viktigt att se på arbetsmiljöarbetet som att det ger en rad positiva effekter utöver bättre hälsa och färre olyckor. Det är en långsiktig investering, och gör man det ordentligt från början medför det även effekter på en rad andra områden som till exempel effektivitet och konkurrens, säger Rubertsson Nerén.

Vid Prevents bokbord presenteras utöver utbildningar, en rad böcker och material. Dels det grundläggande utbildningsmaterialet Bättre arbetsmiljö för chefer, skyddsombud och medarbetare generellt. Dels en rad ledarskapsmaterial som till exempel det nya Arbetsmiljö för chefer samt Överlevnadshandbok för chefer.

Prevent är Svenskt Näringlivs, LO:s och PTK:s gemensamma arbetsmiljöorganisation och har hjälpt företag och anställda med arbetsmiljöutbildning i över 70 år.

Läs mer på prevent.se

Bilaga:           Arbetsskadestatistik Kalmar län

                      Program personaldagen.se

Kontakt:

Marie Rubertsson Nerén, utbildningsledare, 08-402 02 47, 070-102 73 02, marie.rubertsson-neren@prevent.se

Monica Lörnbo, projektledare, 08-402 02 45, 070-647 62 53, monica.lornbo@prevent.se

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera