Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Pressinbjudan  Seminarium: Vinster med förebyggande företagshälsovård i Malmö

Den 12 mars anordnar Prevent ett seminarium i Malmö om hur viktigt det är att arbeta förebyggande tillsammans med företagshälsovården för att skapa en bra arbetsmiljö. Bland annat berättar stadsdelsförvaltningen Fosie och deras företagshälsovård Feelgood om sitt framgångsrika samarbete.

Dag: Tisdag 12 mars
Tid: Kl 08.30–12.30. Kaffe från 08.00.
Plats: Scandic Triangeln, Triangeln 2

Ett samarbete med företagshälsovården kring förebyggande arbetsmiljöåtgärder är mer lönsamt än att anlita företagshälsovården först när något inträffat och det behövs rehabilitering.

– Det är synd att inte fler företag inser fördelarna med att använda företagshälsovården mer strategiskt för att förbättra arbetsmiljön. Det är ett bra sätt att uppnå verksamhetsutveckling och lönsamhet, säger Krister Skoglund, projektledare på Prevent.

Under halvdagsseminariet får vi ta del av det lyckade samarbetet mellan stadsdelsförvaltningen Fosie och deras företagshälsovårdspartner Feelgood. Arbetsmiljöverkets tillsynsdirektör för Malmödistriktet redogör också för vikten av att använda företagshälsovården i arbetsmiljöarbetet. Magnus Svartengren på Arbetsmiljöverket berättar hur ett strukturerat arbetsmiljöarbete kan leda till ett hållbart arbetsliv. Dessutom presenterar Ylva Nordling från Sveriges Företagshälsor slutsatser och goda exempel från ett EU-finansierat projekt om företagshälsovård.

Arrangör är Prevent tillsammans med arbetsmarknadens parter. Läs mer på www.prevent.se

Kontakter på plats i Malmö:
Krister Skoglund, krister.skoglund@prevent.se, projektledare, 08-402 02 06, 070-102 73 03.
Isabel Roldán, isabel.roldan@prevent.se, utbildningsadministratör, 08-402 02 01.
Christine Törnquist, christine.tornquist@prevent.se, marknadsassistent, 08-402 02 39.

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera