Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

PRESSINBJUDAN Vinster med förebyggande företagshälsovård

Den 12 juni anordnar Prevent ett seminarium i Stockholm om hur viktigt det är att arbeta förebyggande tillsammans med företagshälsovården för att skapa en bra arbetsmiljö. Bland annat redovisas hur stålföretaget Ovaka Bar Smedjebacken byggde upp sitt samarbete med företagshälsovården.

Dag:              Onsdag 12 juni
Tid:               Kl. 08.30–12.30. Kaffe från 08.00
Plats:             Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20, Stockholm

Ett samarbete med företagshälsovården kring förebyggande arbetsmiljöåtgärder är mer lönsamt än att anlita företagshälsovården först när något inträffat och det behövs rehabilitering.

– Det är synd att inte fler företag inser fördelarna med att använda företagshälsovården mer strategiskt för att förbättra arbetsmiljön. Det är ett bra sätt att uppnå verksamhetsutveckling och lönsamhet, säger Krister Skoglund, projektledare på Prevent.

På stålföretaget Ovako Bar i Smedjebacken har man byggt upp och fått till ett väl fungerande samarbete med företagshälsovården BRC Utvecklingspartner med bland annat strategiska val av arbetsmiljö- och hälsotjänster. Kenneth Carlsson, tidigare säkerhetschef och ansvarig för upphandling av FHV – tjänster på Ovako Bar i Smedjebacken, och Anders Olausson VD på företagshälsovården BRC Utvecklingspartner berättar om hur de gått till väga.

Arbetsmiljöverkets jurist Andreas Tidström redogör för vikten av att använda företagshälsovården i arbetsmiljöarbetet. Magnus Svartengren på Arbetsmiljöverket berättar hur ett strukturerat arbetsmiljöarbete kan leda till ett hållbart arbetsliv. Dessutom presenterar Ylva Nordling från Sveriges Företagshälsor slutsatser och goda exempel från ett EU-finansierat projekt om företagshälsovård.

Arrangör är Prevent tillsammans med arbetsmarknadens parter.

Bilaga: Program seminarium.

Kontakt:
Krister Skoglund, krister.skoglund@prevent.se, projektledare, 08-402 02 06, 070-102 73 03.
Andreas Alskog, andreas.alskog@prevent.se, informatör, 08-402 02 00

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera