Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Pressinbjudan seminarium Skellefteå: Vinster med förebyggande företagshälsovård

Den 9 april anordnar Prevent ett seminarium i Skellefteå om hur viktigt det är att arbeta förebyggande tillsammans med företagshälsovården för att skapa en bra arbetsmiljö. Bland annat berättar företaget Trelleborg Ersmark AB och deras företagshälsovård PersonalPartner om sitt framgångsrika samarbete.

Dag:              Tisdag 9 april
Tid:                Kl. 10.00–15.00. Kaffe från 09.30
Plats:             Scandic Skellefteå, Kanalgatan 75, Skellefteå

Ett samarbete med företagshälsovården kring förebyggande arbetsmiljöåtgärder är mer lönsamt än att anlita företagshälsovården först när något inträffat och det behövs rehabilitering.

– Det är synd att inte fler företag inser fördelarna med att använda företagshälsovården mer strategiskt för att förbättra arbetsmiljön. Det är ett bra sätt att uppnå verksamhetsutveckling och lönsamhet, säger Krister Skoglund, projektledare på Prevent.

Under halvdagsseminariet får vi ta del av det lyckade samarbetet mellan Trelleborg Ersmark AB och deras företagshälsovårdspartner PersonalPartner. Arbetsmiljöverkets tillsynsdirektör för distriktet i Västerbotten, Elisabeth Åkerlund, redogör också för vikten av att använda företagshälsovården i arbetsmiljöarbetet. Magnus Svartengren på Arbetsmiljöverket berättar hur ett strukturerat arbetsmiljöarbete kan leda till ett hållbart arbetsliv. Dessutom presenterar Ylva Nordling från Sveriges Företagshälsor slutsatser och goda exempel från ett EU-finansierat projekt om företagshälsovård.

Arrangör är Prevent tillsammans med arbetsmarknadens parter. Läs mer på www.prevent.se

Kontakter på plats i Skellefteå:
Krister Skoglund, krister.skoglund@prevent.se, projektledare, 08-402 02 06, 070-102 73 03.
Isabel Roldán, isabel.roldan@prevent.se, utbildningsadministratör, 08-402 02 01.

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera