Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Kommunikation och arbetsklimat i årets nya utbildningar

Att kommunicera om arbetsmiljön på arbetsplatsen och att utveckla arbetsklimatet – det är två frågor som blir allt viktigare i arbetslivet. Samtidigt är de inte helt enkla att hantera. Prevent erbjuder nu en tvådagarsutbildning om kommunikation och samverkan samt en endagsutbildning där deltagarna får lära sig att undersöka och utveckla den psykosociala miljön på jobbet.

Den nya tvådagarsutbildningen om samverkan och förändringsarbete, riktar sig i första hand till bygg-, väg- och anläggningsbranschen. Utbildningen är kopplad till en nyskriven bok med titeln ”Kommunikation, samverkan och förändringsarbete”. Tanken är att deltagarna ska lära sig att bli bättre på kommunikation i alla dess former, som att exempelvis argumentera, lyssna och sakligt prata om saker som rör arbetsmiljön.

– Inte minst byggarbetsplatserna är riskfyllda arbetsmiljöer. Många gånger är det tyvärr i kommunikationen som det trasslar till sig. Men genom att jobba mer med de här frågorna och på så vis utveckla samarbetet och respekten för varandra så kan arbetsmiljön bli säkrare och tryggare. Den här utbildningen kan vem som helst ha nytta av, oavsett bransch, kommenterar Kicki Dahlberg.

I endagsutbildningen om arbetsklimatet får deltagarna lära sig att systematiskt undersöka organisatoriska faktorer som ledarskap, ansvar, befogenheter, mål, delaktighet och kompetens på arbetsplatsen. Faktorer som ofta ligger till grund för stress, mobbning och konflikter på arbetsplatserna.

– Det är inte lätt att jobba med frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön. Den går inte att mäta och reglera på samma sätt som den fysiska miljön. Men nu finns en metod som underlättar för arbetsplatser att steg för steg undersöka och utveckla den psykosociala miljön, säger Kicki Dahlberg, utbildningsledare på Prevent.

Metoden presenteras i den nya boken ”Arbetsklimat” som är kopplad till utbildningen. Till boken hör också webbsidor som närmare beskriver hur man kan arbeta med undersökningen.

De båda utbildningarna riktar sig i första hand till skyddsombud, chefer och arbetsledare. Under 2013 kommer utbildningen ”Samverkan och förändringsarbete” hålls vid två tillfällen, den 4 mars och den 14 oktober, i Stockholm. ”Utveckla arbetsklimatet” hålls den 14 oktober i Stockholm.

Under våren genomförs utbildningar runt om i landet i ett 20-tal ämnen, bland annat grundutbildning Bättre arbetsmiljö, arbetsmiljö för chefer, första hjälpen, hot och våld, kemiska hälsorisker, rehabilitering, riskinventering och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer på www.prevent.se/sv/Webbshop/Utbildningar/

Ladda ner

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera