Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Företagsanpassade utbildningar i fokus på mässa

Den 20-21 februari äger mässan Personal & Chef 2013 rum i Kista, Stockholm. Prevent kommer att delta under båda dagarna och bland annat presentera sitt utbud av företagsanpassade utbildningar. Under förra året genomförde Prevent runt 250 anpassade utbildningar.

De företagsanpassade utbildningarna kan innehålla allt som rör arbetsmiljön på den egna arbetsplatsen – alltifrån grundläggande arbetsmiljölagstiftning till hur man hanterar mobbning eller genomför en skyddsrond.

– Prevent har ett omfattande utbildningsutbud som är öppet för alla, både genom öppna och företagsanpassade utbildningar. I de företagsanpassade utbildningarna utgår vi från de färdiga koncepten men skräddarsyr dem så att de passar direkt in på ett enskilt företags verksamhet, säger Kicki Dahlberg, utbildningsledare på Prevent.

Den mest efterfrågade företagsanpassade utbildningen är ”BAM – Grundläggande arbetsmiljö” där deltagarna lär sig grunderna i arbetsmiljöfrågor och metoder för hur de kan arbeta med dem på den egna arbetsplatsen. BAM står för Bättre arbetsmiljö.

En annan utbildning som väcker stort intresse bland företagen är ”Arbetsmiljö för chefer”.

– Här lyfter deltagarna blicken och fokuserar på ledarperspektivet. Utbildningen ger cheferna verktyg och metoder för att i sitt ledarskap jobba med att främja en god arbetsmiljö. Till exempel att arbeta med riskbedömningar, handlingsplaner och åtgärder. Men den tar även upp frågor som bland annat rör uppgiftsfördelning i arbetsmiljöarbetet, samverkan mellan medarbetare och arbetsgivare, första hjälpen, sjukskrivning och rehabilitering.

Eftersom mässan bland annat riktar sig till chefer i beslutsfattande ställning kommer just denna utbildning ”Arbetsmiljö för chefer” att lyftas fram.

– Men vi kommer även att presentera vårt andra utbud. I år har vi utbildningar i cirka 17 olika arbetsmiljöämnen, poängterar Kicki Dahlberg.

2012 arrangerade Prevent runt 250 företagsanpassade utbildningar runt om i landet.

– Nu ser vi fram emot att möta besökarna på mässan och berätta för dem vilken hjälp de kan få i sitt arbetsmiljöarbete, säger Kicki Dahlberg.

Prevent finns i monter I:17, Kistamässan, Kistagången 1.

Läs merwww.prevent.se

Kontakt: Kicki Dahlberg, utbildningsledare, 08-402 02 10, 0700-380748, kicki.dahlberg@prevent.se

Maria Bergqvist, marknadskoordinator, 08-402 02 23, 073-6302352, maria.bergqvist@prevent.se

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera