Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Företagen väljer skräddarsydd arbetsmiljöutbildning

Efterfrågan på Prevents utbildningar är större än någonsin och till hösten har rekordmånga företag redan bokat in skräddarsydda utbildningar. – Allt fler företag ser arbetsmiljöns betydelse för företagets utveckling, säger Prevents vd Maria Schönefeld.

Intresset är stort både för de öppna utbildningarna och framför allt för de företagsanpassade som Prevent arrangerar i samarbete med kunden.

– Många har insett fördelarna med att skräddarsy utbildningar för det egna företaget. De ser att det lönar sig att lägga ner tid på planering av utbildningen så att den anpassas till förhållandena på den egna arbetsplatsen, säger utbildningsledare Maria Ritzén.

Både för öppna och företagsanpassade utbildningarna är det framför allt grundläggande arbetsmiljö och arbetsmiljö för chefer som lockar. Men inför hösten presenterar Prevent även två nya öppna utbildningar, båda inriktade på psykosociala frågor.

”Samverkan och förändringsarbete” riktar sig i första hand till anställda inom bygg-, väg- och anläggningsbranschen. Utbildningen är kopplad till en nyskriven bok med titeln ”Kommunikation, samverkan och förändringsarbete”. Deltagarna ska lära sig att bli bättre på kommunikation som att exempelvis argumentera, lyssna och sakligt prata om saker som rör arbetsmiljön.

Den andra nya utbildningen heter ”Utveckla arbetsklimatet” där deltagarna får lära sig en metod för att arbeta med de psykosociala frågorna. Metoden presenteras i den nya boken ”Arbetsklimat” som är kopplad till utbildningen. Organisationskonsult Göran Härngren är en av bokens författare och delaktig i utbildningen.

– Det finns ett krav från Arbetsmiljöverket att systematiskt arbeta med de psykosociala frågorna, men samhällets, allmänhetens och företagens intresse för dem växer också. Stressjukdomarna ökar och arbetsgivare och HR-avdelningar ser nyttan med att fånga upp alla signaler, kommenterar Göran Härngren.

– Hur man hanterar mänskliga resurser har betydelse för företagen. Människor behöver sitt underhåll och sin översyn precis som maskiner för att bästa verkningsgrad ska upprätthållas. Perspektiven hänger ihop, säger Göran Härngren.

Läs merwww.prevent.se

Kontakt: Maria Schönefeld, vd på Prevent, 070-5236383, maria.schonefeld@prevent.se

Maria Ritzén, utbildningsledare, 08-402 02 02, maria.ritzen@prevent.se

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera