Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Checklistor ska minska olyckor med farliga verkstadsmaskiner

Inom verkstadsindustrin är olyckor vid arbete med maskiner bland de vanligaste. Prevent har nu tillsammans med Teknikföretagen och IF Metall tagit fram fyra checklistor för att höja säkerheten vid arbetet med pelarborrar, slipmaskiner, svarvar och fräsar. Checklistorna kan laddas hem kostnadsfritt från prevent.se.

Olyckor vid arbete med verkstadsmaskiner som pelarborrar, slipmaskiner, svarvar och fräsar, är bland de vanligaste i verkstadsindustrin. Dessutom får de ofta allvarliga konsekvenser som långa sjukskrivningar och invaliditet. AFA Försäkrings statistik för perioden 2007-2011 visar att de här maskinerna medför många allvarliga olyckor per år, det vill säga med mer än 30 dagars sjukskrivning.

Det går att minska risken för maskinolyckor genom att alltid följa bruksanvisningar och säkerhetsregler. För att underlätta säkerhetsarbetet har Prevent tillsammans med Teknikföretagen och IF Metall tagit fram checklistor för riskbedömning, som utan kostnad går att ladda hem från Prevents webbplats.

De nya checklistorna hjälper till att på ett systematiskt sätt gå igenom personlig skyddsutrustning, kunskapskrav vid användning av utrustning, arbetsplatsen utformning, risker, ergonomi, kemiska risker, ventilation, buller och belysning.

– Nu har vi tagit första steget för att förhindra olyckorna vid de här fyra farliga maskinerna i verkstadsindustrin. Vi jobbar på att ta fram checklistor även för andra farliga maskiner, men där har vi inte fattat något beslut ännu, säger projektledare Peter Grim på Prevent.

På prevent.se/verkstadsindustri finns också generell information om maskinsäkerhet för arbete med verkstadsmaskiner till exempel maskinens installation och CE-märkning, risker, säkerhet och skydd, körning och skötsel.

Läs mer på prevent.se/verkstadsindustri

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera