Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Byggen får hjälp att samordna arbetsmiljön

För att höja säkerheten på arbetsplatserna måste byggbranschen ha byggarbetsmiljösamordnare knutna till arbetsplatserna. De ska finnas med vid planering, projektering och utförande av ett bygge. I den uppdaterade boken Forma arbetsmiljön finns nu avsnitt direkt riktade till samordnarna. Boken vänder sig även till byggherrar, projektörer, entreprenörer och utbildare.

Byggbranschen sysselsätter 299 000 personer, och årligen skadas flera tusen i jobbet med sjukfrånvaro som följd. Varje år dör också människor i arbetsolyckor på byggarbetsplatserna. Det är bakgrunden till att kravet på byggarbetsmiljösamordnare infördes 2009. Arbetsmiljösamordnarnas uppgift är att ta hänsyn till arbetsmiljöfrågorna och se till att reglerna efterlevs.

Samordnarna ska inte enbart ha kompetens och erfarenhet från byggverksamhet, utan sedan 2011 även relevant utbildning inom frågor som rör planering, projektering och utförande. Allt i syfte att stärka arbetsmiljöarbetet.

– Men det finns inte någon enhetlig utbildning för dessa samordnare. Den nya upplagan av boken Forma arbetsmiljön är därför tänkt att fungera som en utbildningsbok för dem, ett uppslagsverk där de kan ta reda på ansvar och regler som gäller, säger Peter Grim, projektledare på Prevent.

Boken Forma arbetsmiljön tar övergripande upp arbetsmiljöfrågor, projektering och byggprocess, lagar och regler inom området upphandling av konsulttjänster och entreprenader. Boken har tidigare främst riktat sig till byggherrar och projektörer, den nya upplagan riktar sig till en bredare läsekrets och vänder sig även till byggarbetsmiljösamordnare, entreprenörer och utbildare.

– Vi har alltså lagt till tre målgrupper. Kravet på byggarbetsmiljösamordnare, till exempel, gäller för alla entreprenörer, det spelar ingen roll hur litet jobbet än är. Och de som utbildar samordnarna kan använda boken både som uppslagsbok för egen del och i sin utbildning, säger Peter Grim.

Den nya upplagan tar även upp nya föreskrifter inom byggarbetsmiljöområdet.

Läs merwww.prevent.se

Kontakt:

Robert Jakobson, utvecklingschef, 08-402 02 17, 070-585 29 93, robert.jakobsson@prevent.se

Andreas Alskog, informatör, 08-402 02 00, andreas.alskog@prevent.se

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera