Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Bristande säkerhet kan bekämpas med utbildning

Ny studie med 4000 chefer och anställda i bygg-, trä- och möbelindustrin visar att bristande säkerhet kan bekämpas med utbildning.  En majoritet har arbetat utan skydd och var femte har känt oro för att gå till jobbet på grund av säkerhetsrisker. På många arbetsplatser inom bygg-, trä- och möbelindustrin finns brister i säkerhetskulturen, samtidigt som utbildning kan göra stor skillnad. Det framgår av en ny studie från Prevent, där över 4 000 personer ingår. Tillsammans lanserar fack- och arbetsgivarorganisationer nu ett verktyg för att förbättra säkerheten och minska olyckorna.

– Satsningar på handledning och utbildning kan ge stora effekter på säkerheten. På arbetsplatser där arbetsmiljö prioriteras uppger chefer och anställda att säkerheten är bättre och olyckorna färre. Tillsammans med parterna lanserar vi nu Säkerhetsvisaren som är ett webbaserat verktyg som ska bidra till att förbättra säkerhetskulturen på arbetsplatserna, säger Britt-Marie Larsson, projektledare på Prevent.  

Undersökningen, där över 4 000 personer inom bygg-, trä- och möbelindustrin besvarat frågor om säkerhet i arbetet, visar att var femte anställd har känt oro för att gå till jobbet. Bland de som känner att de inte får tillräcklig utbildning och handledning för att arbeta säkert är andelen hela 40 procent. En majoritet uppger att de arbetat utan skyddsutrustning det senaste året, och tre av tio svarar att de gjort det flera gånger. Även här är skillnaderna stora mellan de som tycker att de får tillräcklig utbildning och de som inte får det.

Samtidigt innehåller studien många glädjande resultat. En mycket stor majoritet av såväl chefer som anställda, 9 av 10, menar att arbetsmiljö har betydelse för företagets lönsamhet och attraktionskraft. Sex av tio anser att arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen är bra, och ännu fler uppger att de får tillräcklig utbildning och handledning för att arbeta säkert. De som svarat detta anger i högre utsträckning att de använder skydd, att säkerhetskulturen är bra och att olyckorna är färre. Ett resultat som pekar på att insatser kan göra stor skillnad.

Prevent lanserar nu tillsammans med arbetsmarknadens parter Säkerhetsvisaren, ett nytt webbaserat verktyg, som både syftar till att kartlägga säkerhetskulturen på företaget samt ge tips och råd kring hur säkerheten kan förbättras.

– Många företag bedriver idag ett bra arbetsmiljöarbete och kan se effekter av det i form av ökad säkerhet. Vår undersökning tyder på att konkreta satsningar där både chefer och anställda involveras och tar ansvar ger resultat. Därför tar vi nu tillsammans med parterna fram Säkerhetsvisaren som konkret ska bidra till en bättre säkerhetskultur på alla arbetsplatser, säger Britt- Marie Larsson.

Tabeller med resultat från undersökningen finns bilaga. Klicka här för att komma till verktyget: http://www.prevent.se/sakerhetsvisaren/

För mer information kontakta:
Britt- Marie Larsson, talesperson och projektledare på Prevent, 0736-12 88 25, britt-marie.larsson@prevent.se
Karin Ahlgren, kommunikatör på Prevent, 08-402 02 54, karin.ahlgren@prevent.se

För direktkontakt med ansvariga hos parterna:
Charlotta Gottschalk Dieden, jurist Sveriges Byggindustrier: 072-511 6311, charlotta.gottschalk-dieden@bygg.org

David Johnsson, vd Trä- och Möbelföretagen: 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se

Leif Nordin, avtals-/branschansvarig Ledarna: 070-533 5933, leif.nordin@ledarna.se

Jörgen Eriksson, Byggnads: 070-372 33 98, Jorgen.Eriksson@byggnads.se

Kenneth Johansson, GS-facket: 010-470 8625, kenneth.johansson@gsfacket.se

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera