Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Seminarium om syn och belysning

Pressmeddelande  Belysningen på jobbet påverkar dig i större utsträckning än du kanske tror. Att se dåligt kan leda till värk i kroppen om man spänner sig och kisar. Är ljuset bra mår man bättre och jobbar mer effektivt. Under vinterns seminarium finns chansen att lära sig mer om syn och belysning.

Mysbelysning och snygga lampor ger sällan det bästa arbetsljuset. Är belysningen bra mår man bättre och jobbar mer effektivt. Det är något som både arbetsgivare och anställda överens om.

– Synergonomi och belysning är ett underskattat problem. Det är inte säkert att man kopplar huvudvärk och muskelvärk till att man ser dåligt. Men dåligt ljus kan leda till felaktig kroppsställning för att man vill se bättre, säger Sven Bergström, utredare på LO.

För att planera ny eller förändra den befintliga belysningen på arbetsplatsen behövs kunskap om hur synen fungerar, om samspelet mellan seende och arbetsställningar och om olika belysningsalternativ. Därför har Prevent tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO och PTK tagit fram ett seminarium om syn och belysning i arbetslivet.

– Det är svårt att beställa bra ljus, men ju mer kunskap vi har desto bättre blir resultatet utan att investeringskostnaderna behöver bli högre. Vi har tagit fram det här seminariet med tanken att ge ökad beställarkompetens, säger Björn Hammar, arbetsmiljöansvarig på Teknikföretagen.

Han uppmanar alla att kritiskt granska belysningen på arbetsplatsen.

– Lyft blicken och se dig omkring! Rätt belysning ökar produktiviteten och gör att medarbetarna kan arbeta mer effektivt genom att se bättre med mindre ansträngning. Det påverkar också trivsel och välbefinnande.

Under seminariet tas många aspekter av ämnet upp, som ögat, ljuset, synergonomi, hur man väljer rätt belysning, klimatsmart belysning med bibehållen ljuskvalitet och dagens möjligheter att korrigera synen med hjälp av glasögon och operation.

Seminariet äger rum på fem orter i landet: 26 november i Umeå, 5 december i Jönköping, 15 januari i Malmö, 21 januari i Göteborg och 30 januari i Stockholm.

Bokning
Bokning sker på www.prevent.se/seminarier

Ur programmet:
Synergonomi. Per Nylén, författare till boken Syn och belysning i arbetslivet, berättar om synen och dess funktion, ljuset, begreppet synergonomi och samspelet mellan seende och arbetsställningar. Per Nylén är verksam vid KTH och Arbetsmiljöverket.Belysning. Peder Wibom, teknisk belysningschef på Elektroskandia, ger råd om att välja rätt belysning, vägledning för att öka beställarkompetensen och visar upp exempel på arbetsplatser med bra belysning.Energibesparing. Energi- och klimat rådgivare vid kommunen redogör för klimatsmart belysning med bibehållen ljuskvalitet.Synhjälpmedel. Optiker berättar om effektiva synhjälpmedel och belyser frågan om korrigering av synfel med hjälp av operation.

Kontakt
Britt-Marie Larsson, projektledare, britt-marie.larsson@prevent.se, tel. 08-402 02 48, 073-612 88 25.
Helena Wahlund, informatör, helena.wahlund@prevent.se, tel. 08-402 02 56.

Seminarieanmälan