Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Allt ljus på jobbet – seminarium i Jönköping 5 december

Belysningen på jobbet påverkar dig i större utsträckning än du kanske tror. Att se dåligt kan leda till värk i kroppen om man spänner sig och kisar. Är ljuset bra mår man bättre och jobbar mer effektivt. Seminariet i Jönköping den 5 december ger kunskap om synergonomi, synhjälpmedel, belysning och energieffektivitet.

Dag:              Torsdag den 5 december 2013
Tid:              
08.30-12.30 (frukost från 08.00, lunch 12.30)
Plats:            
Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3, Jönköping

För att planera ny eller förändra den befintliga belysningen på arbetsplatsen behövs kunskap om hur synen fungerar, om samspelet mellan seende och arbetsställningar och om olika belysningsalternativ. Därför har Prevent tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO och PTK tagit fram ett seminarium om syn och belysning i arbetslivet.

Under seminariet tas många aspekter av ämnet upp, som ögat, ljuset, synergonomi, hur man väljer rätt belysning, klimatsmart belysning med bibehållen ljuskvalitet och dagens möjligheter att korrigera synen med hjälp av glasögon och operation.

Ur programmet:

  • Synergonomi. Per Nylén, författare till boken Syn och      belysning i arbetslivet, berättar om synen och dess funktion, ljuset,      begreppet synergonomi och samspelet mellan seende och arbetsställningar.      Per Nylén är verksam vid KTH och Arbetsmiljöverket.
  • Synhjälpmedel. Optiker Anders Giörloff berättar om effektiva      synhjälpmedel och belyser även frågan om korrigering av synfel med hjälp      av operation.
  • Belysning. Peder Wibom, teknisk belysningschef på Elektroskandia,      ger goda råd om belysning och visar upp exempel på arbetsplatser med bra      belysning.
  • Energibesparing. Emma Adolfsson, energi- och klimatrådgivare      på Energicentrum i Jönköping, redogör för klimatsmart belysning med      bibehållen ljuskvalitet.

Kontakt
Britt-Marie Larsson, projektledare, britt-marie.larsson@prevent.se, telefon 073-612 88 25.

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera