Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

PRESSMEDDELANDE Vem blir 2012 års arbetsmiljöhjälte?

Känner du någon som gjort bra insatser för arbetsmiljön? Då är det dags att nominera henne eller honom till Prevents arbetsmiljöstipendium 2012. Prevent delar vartannat år ut ett arbetsmiljöstipendium till en yrkesverksam person inom privat sektor som har gjort lovvärda insatser inom arbetsmiljöområdet.
– Vi vill visa på goda exempel. Det finns många som gör fantastiskt bra insatser inom arbetsmiljöområdet. Genom att lyfta fram dem hoppas vi också kunna inspirera andra, säger Prevents vd Maria Schönefeld.

Nu startar nomineringstiden för 2012 års stipendium och pågår fram till 30 april. Stipendiet vänder sig till personer som är verksamma i privata företag och som aktivt arbetat för att utveckla och förbättra arbetsmiljön, antingen den fysiska eller den psykosociala.

Stipendiesumman är på 30 000 kronor och tanken är att pengarna ska användas för utbildning inom arbetsmiljöområdet.

– En grundbult är också att arbetet ska ha skett i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, säger Maria Schönefeld.

Stipendiet delas ut den 24–25 oktober på Gilla jobbet – arbetslivets mötesplats i Stockholm. Sedan 1992, då stipendiet instiftades, har 24 personer tagit emot det. Dessutom har sex personer fått hedersomnämnanden.
Andreas Gill är arbetsledare på bevakningsföretaget Inspira Bevakning i Stockholm. 2010 fick han stipendiet för sitt systematiska och strukturerade arbete för en bättre arbetsmiljö.

– Det var verkligen en ära att få stipendiet och en fin bekräftelse på att vi jobbar bra med frågorna. Vi fortsätter i samma anda, det handlar till exempel om att ha en nära dialog med alla medarbetare, att alla får göra sin röst hörd och bli bekräftade i sitt arbete, säger Andreas Gill som bland annat gått flera kurser i kris- och chockhantering för stipendiepengarna.

– Det är tyvärr vardag inom bevakningsbranschen att det kan hända allvarliga incidenter. Därför är det viktigt att kunna stötta medarbetare på ett professionellt sätt när något inträffar och – om det går – förebygga att något händer, säger Andreas Gill.

Patricia Premate på NCC Construction AB i Malmö fick stipendiet 2006. Hon arbetade då med arbetsmiljö- och kvalitetsfrågor i samband med citytunnelprojektet i Malmö.

– Det betydde mycket att bli uppmärksammad och få uppskattning för det jag gjorde. Arbetsmiljöfrågorna är viktiga och något jag brinner för och jag la ner mycket extra tid på dem, säger Patricia Premate.

– Efter stipendiet var det många som ringde mig både internt och från andra branscher och ville ha praktiska råd om hur de skulle jobba, inte minst med riskhantering. Jag har med mig engagemanget för arbetsmiljö, riskfrågor och kvalitet även i mitt nuvarande jobb som sortimentsansvarig och inköpssamordnare, säger Patricia Premate.

Fakta om stipendiet: • Prevents arbetsmiljöstipendium instiftades 1992 och delas ut vartannat år. • Stipendiet är på 30 000 kronor. • Priset delas ut till personer verksamma i privata företag och som aktivt arbetat för att utveckla och förbättra arbetsmiljön, antingen den fysiska eller den psykosociala.
• Arbetet ska ha skett i samverkan mellan arbetsgivare och fackförbund, i syfte att integrera arbetsmiljöarbetet i företagets verksamhet.
• Stipendiet är ett utbildningsstipendium för stipendiatens utveckling inom arbetsmiljöområdet.

Läs mer på www.prevent.se/stipendium

Kontakt: Maria Schönefeld, vd, tel 08-402 02 09, maria.schonefeld@prevent.se Gunilla Hultman,vd-assistent, tel 08-402 02 08 gunilla.hultman@prevent.se Andreas Gill, arbetsledare, Inspira Bevakning, 08-18 12 00, 070-1093470, andreas.gill@inspira.se Patricia Premate, sortimentsansvarig och inköpssamordnare på NCC, NCC Construction, 040-31 72 15, patricia.premate@ncc.se

Ladda ner

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera