Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

PRESSMEDDELANDE Svenskt arbetsmiljöarbete presenteras på internationell konferens i Mexiko

Den 18–23 mars arrangeras en internationell arbetsmiljökonferens i Mexiko. Prevent deltar med fyra presentationer som representerar spännvidden i svenskt arbetsmiljöarbete.
Vart tredje år möts forskare och praktiker från hela världen på den internationella arbetsmiljökonferensen ICOH (International Commission on Occupational Health). Där utbyter de kunskap och erfarenheter om arbetsmiljöfrågor. I år hålls den i Cancun i Mexiko.

Prevent kommer att bidra med fyra presentationer om svenskt arbetsmiljöarbete. De utvalda ämnena handlar om IT-stress i arbetslivet, sociala mediers roll och påverkan i arbetet, nycklar till friska företag samt skiftarbete och hälsa.

– IT-stress är ett problem i stora delar av världen och i vitt skilda yrken, både bland tjänstemän och LO-grupper. Det kan handla om alltifrån krånglande teknik till informationsstress och gränslöst arbete. Vi kommer att presentera ett kartläggningsverktyg som vi har arbetat fram. Det kan användas på arbetsplatser för att ta reda på graden av psykisk belastning bland de anställda relaterad till IT-teknik, säger Krister Skoglund, projektledare på Prevent.

I Prevents bok ”Nycklar till friska företag” presenteras resultaten av flera års forskning kring faktorer som bidrar till färre sjukskrivningar och friska medarbetare. Magnus Svartengren, professor i yrkes- och miljömedicin vid Karolinska Institutet, som har medverkat i både forskningen och framtagningen av boken, kommer att föreläsa på konferensen.

– De grundläggande faktorerna är att individerna upplever sig bli rättvist och respektfullt behandlade. Om företagsledningarna inser att det här är frågor som ska prioriteras i organisationen blir de i regel intresserade av att veta mer, oavsett var i världen de verkar. För det är i företagens toppledningar som dessa frågor avgörs, påpekar Magnus Svartengren.

Prevents vd Maria Schönefeld tycker det är viktigt att det svenska arbetsmiljöarbete lyfts fram i ett internationellt perspektiv.

– Vi låter andra ta del av svensk kunskap och vi kan inspireras av vad andra länder gör. Det här är ett utmärkt tillfälle för forskare och praktiker att träffas och ta del av och lära av varandra. Det gynnar arbetsmiljön på både nationell och internationell nivå, säger Maria Schönefeld.

Läs mer: www.icohcongress2012cancun.org

Kontakt: Maria Schönefeld, vd, 070-523 63 83, maria.schonefeld@prevent.se Krister Skoglund, projektledare, 08-402 02 06, 070-102 73 03, krister.skoglund@prevent.se Britta Carlström, marknadskommunikatör, 08-402 02 53, britta.carlstrom@prevent.se

Ladda ner

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera