Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

PRESSMEDDELANDE Företagen mycket bättre på arbetsmiljö – men tiden är en bristvara

Nio av tio chefer uppger att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete på deras företag visar nya siffror från Prevents arbetsmiljörapport 2012. Det är en fördubbling sedan 1996. För småföretagen är det en mångdubbling. Samtidigt visar undersökningen att många chefer och skyddsombud upplever att de inte har tillräckligt med tid och kunskaper för att bedriva ett bra arbetsmiljöarbete.

– Väsentligt fler bedriver i dag ett systematiskt arbetsmiljöarbete jämfört med vår tidigare undersökning. Det är också mycket glädjande att åtta av tio chefer anser att arbetet verkligen bidrar till en bättre arbetsmiljö. Det borde inspirera till fortsatt kompetensutveckling och insatser för en bättre arbetsmiljö, säger Gunnar Lagerström, projektledare på Prevent.

Över 900 skyddsombud och chefer har svarat på frågor om arbetsmiljön under våren 2012.

I den nya undersökningen uppger dessutom över åtta av tio chefer i småföretag att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete på deras företag. I Prevents undersökning från 1996 var det en av tio som uppgav att de arbetade med internkontroll, som var dåtidens motsvarighet av systematiskt arbetsmiljöarbete.

Samtidigt uppger nästan hälften av cheferna och fyra av tio skyddsombud att de inte har den tid som behövs för att arbeta med arbetsmiljön. Tre av tio chefer och skyddsombud upplever dessutom att de har begränsade kunskaper för att arbeta med frågorna. Bristen på tid och kunskaper upplevs som störst inom privata servicenäringarna samt vård- och omsorgssektorn.

– Det har skett en positiv utveckling på arbetsmiljöområdet. Mer tid och utbildning för att jobba med frågor kring arbetsmiljön kan leda till en nöjdare personal och ökad lönsamhet för företaget, säger Monica Lörnbo, projektledare på Prevent.

För mer information kontakta:                                                         
Gunnar Lagerström, projektledare, 073-940 04 60,
gunnar.lagerstrom@prevent.se

Monica Lörnbo, projektledare, 070-647 62 53, monica.lornbo@prevent.se

Andreas Alskog, informatör, 08-402 02 00, andreas.alskog@prevent.se

Läs mer på www.prevent.se/press

Om undersökningen och de redovisade frågorna

Frågorna har ställts genom en enkät under april månad. Enkäten har besvarats av 554 skyddsombud vid företag och offentliga organisationer samt av 360 chefer. Frågorna är en del av Prevents arbetsmiljörapport 2012. Rapporten i sin helhet kommer att presenteras vid eventet Gilla jobbet den 24–25 oktober. www.gillajobbet.se

Frågor och svar:

Fråga 1: Bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete på din arbetsplats?

Svar bland chefer                       Ja = 88,4 procent         Nej = 9 procent              Vet ej = 2,6 procent

Småföretag (0-49 anställda)     Ja = 84,3 procent         Nej = 12 procent            Vet ej = 3,7 procent

Jämförelse med den undersökning som gjordes på uppdrag av Prevents tidning Arbetsliv år 1996 där samma fråga ställdes

Svar bland chefer                       Ja = 45 procent            Nej = 55 procent

Småföretag (0-49 anställda)     Ja = 13 procent             Nej = 87 procent

Fråga 2: I hur stor utsträckning anser du att det systematiska arbetsmiljöarbetet bidragit till en bättre arbetsmiljö på din arbetsplats?

Svar bland chefer                      

I mycket stor utsträckning = 13,2 procent   

I ganska stor utsträckning = 67,1 procent

I ganska liten utsträckning = 19,4 procent

Inte alls = 0,3 procent  

Fråga 3: Hur stora kunskaper upplever du i ditt uppdrag som skyddsombud respektive chef att du har för att arbeta med arbetsmiljöfrågor?

Svar bland skyddsombud         

Mycket stora kunskaper = 10,8 procent   
Ganska stora kunskaper = 56,1 procent

Ganska begränsade kunskaper = 29,4 procent

Mycket begränsade kunskaper = 3,7 procent

Handeln                                       

Mycket stora kunskaper = 10,8 procent

Ganska stora kunskaper = 43,3 procent

Ganska begränsade kunskaper = 32,4

Mycket begränsade kunskaper = 13,5 procent  

Svar bland chefer

Mycket stora kunskaper = 7 procent

Ganska stora kunskaper = 61,2 procent

Ganska begränsade kunskaper = 30 procent

Mycket begränsade kunskaper = 1,8 procent  

Fråga 4: I hur stor utsträckning anser du, i din roll som skyddsombud respektive chef, att du får den tid som behövs för att arbeta med arbetsmiljön?

Svar bland skyddsombud         

I mycket stor utsträckning = 19 procent   

I ganska stor utsträckning = 42,7 procent

I ganska liten utsträckning = 34,5 procent

Inte alls = 3,7 procent  

Hotell och restaurang                

I mycket stor utsträckning = 20 procent

I ganska stor utsträckning = 20 procent

I ganska liten utsträckning = 53,3 procent

Inte alls = 6,7 procent  

Vård och omsorg

I mycket stor utsträckning = 14,6 procent

I ganska stor utsträckning = 26,8 procent

I ganska liten utsträckning = 53,7 procent

Inte alls = 4,9 procent  

Svar bland chefer 

 I mycket stor utsträckning = 7,6 procent 

I ganska stor utsträckning = 48,1 procent

I ganska liten utsträckning = 43,1 procent

Inte alls = 1,2 procent  

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera