Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

PRESSMEDDELANDE

Bra belysning minskar belastningsskador   Den nyutkomna boken Syn och belysning i arbetslivet visar hur viktigt det är med bra belysning för att arbeta effektivt och motverka belastningsskador och olyckor. Ofta kan enkla åtgärder ge stor effekt.

Syn och belysning har stark koppling till belastningsskador. Ser man dåligt ändrar man kroppsställning och spänner omedvetet nacke och axlar. Det ökar risken för belastningsskador, samtidigt som man inte arbetar lika effektivt. Dessutom ökar olycksrisken.

– Dålig belysning är ett underskattat arbetsmiljöproblem. Samtidigt är det ofta ganska lätt att göra förbättringar som gagnar både hälsan och produktiviteten, bara man blir uppmärksam på belysningens betydelse, säger Sven Bergström, utredare på LO.

Boken Syn och belysning i arbetslivet har tagits fram av arbetsmarknadens parter tillsammans med Prevent eftersom det har saknats ett modernt material om seende och belysning i arbetsmiljön. Den snabba tekniska utvecklingen på området, med till exempel lågenergilampor, lysdioder och OLED-belysning, gör också att det just nu finns extra stort behov av vägledning i ämnet.

Den primära målgruppen är arbetsgivare och skyddsombud. Många il­lustrationer och foton i boken bidrar till att göra den praktiskt tillämpbar. I slutet finns checklistor att använda när man ser över belysningen på arbetsplatsen.

– Min förhoppning är att fler börjar se kritiskt på sin belysning och att det blir vanligare med en översyn av arbetsplatserna med fokus på ljuset, säger Björn Hammar, arbetsmiljöansvarig på Teknikföretagen.

Han hoppas också att boken ska används redan i utformandet av nya arbetsplatser, och att man förutom de estetiska aspekterna har större fokus på belysningens kvalitet.

Bokens författare Per Nylén, docent i industriell arbetsvetenskap och sakkunnig på Arbetsmiljöverket, menar att ljuset har större betydelse för vårt välbefinnande än vi kanske tror. Han går så långt att han anser att behovet av frisk luft är överskattat. Det är ingen skillnad på syrehalten utomhus och inomhus, utan det är snarare dagsljus vi behöver under lunchpausen.

– Jag brukar rekommendera en nypa friskt ljus då och då. Då får man ofta lite motion på köpet också. 

Syn och belysning i arbetslivet, artikelnummer 565, kostar 290 kronor exklusive moms och kan beställas på www.prevent.se/webbshop eller 08-402 02 20.

Ladda ner

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera