Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

PRESSMEDDELANDE Skyddsombud från Jämtland och Halland får Arbetsmiljöstipendiet 2012

Skyddsombuden Sara Nordman, Landösjön i Jämtland och Mikael Bertilsson, Varberg i Halland, tilldelas i dag Arbetsmiljöstipendiet 2012 från Prevent. De får vardera 15 000 kronor. Hedersomnämnandet går till Mats Palm, Annelund i Västergötland. Priset delas ut på Gilla Jobbet på Stockholmsmässan.

– Årets arbetsmiljöstipendiater är utmärkta exempel på hur engagemang och förmågan att driva på arbetsmiljöarbetet leder till både en säkrare och trivsammare arbetsmiljö. En god arbetsmiljö ger också företaget bättre förutsättningar att jobba effektivt, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.

Prevents arbetsmiljöstipendium instiftades 1992 och delas ut vartannat år till personer verksamma i privata företag som aktivt arbetat för att utveckla och förbättra arbetsmiljön.

– Extra roligt är det förstås att årets båda pristagare är yngre. Den ena arbetar på ett företag i en bransch där det är avgörande att finna nya vägar och den andra jobbar på ett traditionellt företag där det kan vara en utmaning att bryta gamla mönster, säger Maria Schönefeld.

Motiveringarna från Prevents stipendiefond:

Sara Nordman, 32 år, skyddsombud på fiskodlingsföretaget Svensk Fjällröding, Landösjön, Jämtland.

Sara Nordman har i sin roll som skyddsombud på Svensk Fjällröding AB drivit på och skapat ökad förståelse och kunskap om arbetsmiljöfrågornas betydelse på arbetsplatsen. Sara har skapat intresse och delaktighet i arbetsmiljöfrågorna hos både arbetskamraterna och ledningen. Saras engagemang har lett till förändringar i hanteringen av farliga ämnen och att företaget gör en till- och ombyggnad av lokalerna för att få bättre arbetsmiljö. Ett gott samarbete genomsyrar hela arbetsmiljöarbetet.

Mikael Bertilsson, 23 år, huvudskyddsombud på Abetong i Varberg.

Mikael Bertilsson har genom sitt engagemang i sin roll som huvudskyddsombud på Abetong AB i Varberg tillsammans med sin arbetsledning gjort så att företaget kunnat bygga bort eller automatisera många riskmoment och fått in tillbudsrapporteringen i den vardagliga verksamheten. Flödet och logistiken har setts över vilket lett till att företaget kunnat ta bort onödiga transporter inne i lokalen. Det är ordning och reda och slående rent i lokalerna för att vara den här sortens verksamhet. Ett gott samarbete genomsyrar hela arbetsmiljöarbetet.


Hedersomnämnande:

Mats Palm, 51 år, huvudskyddsombud på TA Hydronics i Annelund i Västergötland och regionalt skyddsombud för IF Metall.

Mats Palm har i sin roll som huvudskyddsombud på TA Hydronics AB i Annelund tillfört företagets skyddsombud kunskap och förmåga att jobba systematiskt med uppdraget. Mats har, under flera år, jobbat målmedvetet med att minska olycksfall och att det ska finnas en bra rehabiliteringsprocess på företaget. Andra frågor han drivit framgångsrikt är konsekvensanalyser vid omorganisation och trafiken inom fabriksområdet. Ett gott samarbete genomsyrar hela arbetsmiljöarbetet.

Läs mer på www.prevent.se/stipendium

Pressbilder kommer att läggas upp på www.flickr.com/photos/gillajobbet

Kontakt

Maria Schönefeld, vd Prevent, 070-523 63 83, maria.schonefeld@prevent.se

Malin Drougge, informatör Prevent, 073-988 04 46, malin.drougge@prevent.se
Sara Nordman, skyddsombud Svensk Fjällröding, 0640-700 01
Mikael Bertilsson, huvudskyddsombud Abetong, 0340-58 27 00
Mats Palm, huvudskyddsombud TA Hydronics, 0513-547 37.

Ladda ner

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera