Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

PRESSMEDDELANDE  Företagen utbildar i arbetsmiljö

Allt fler arbetsplatser utbildar anställda i arbetsmiljö. Grundbildning i arbetsmiljöfrågor är den mest efterfrågade i Prevents regi. Tio procent fler chefer och skyddsombud kommer Prevent ha utbildat vid årets slut jämfört med 2011.

Under 2012 har Prevent satt in flera utbildningstillfällen i både grundläggande arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete. Sammantaget blir det en ökning av utbildningstillfällen med drygt tio procent. Även försäljningen av handboken ”Bättre arbetsmiljö – BAM” har ökat med 20 procent jämfört med de senaste åren. Dessutom ökar anmälningar till distansutbildning inom området.

En anledning till intresset är att allt fler inser vikten av att arbeta för att minska antalet olyckor och sjukdomar som är relaterade till arbetet. Men det finns även andra förklaringar, menar Prevents vd Maria Schönefeld.

– Samhällsdiskussionen om att vi i framtiden kommer att behöva jobba högre upp i åldrarna gör till exempel att människor mer börjar diskutera hur ett uthålligt arbetsliv ska se ut. Vad behövs i arbetet för att vi ska orka och behålla hälsan på jobbet även när vi blir äldre?

Även uppmärksamhet om exempelvis arbetsvillkoren inom vårdsektorn påverkar intresset, påpekar Maria Schönefeld.

– Detta skapar samtal på arbetsplatserna om hur man som anställd kan påverka arbetsförhållandena och under vilka omständigheter man kan utföra ett jobb så att man känner sig tillfreds. Då lyfts arbetsmiljöfrågorna på ett naturligt sätt.

Maria Schönefeld betonar ”win-win-win-situationen” som blir en följd av ett bra arbetsmiljöarbete.

– För individen innebär det ett hälsosamt och friskt liv. Arbetsgivaren får en bättre produktion och samhällets kostnader minskar genom lägre sjukvårds- och rehabiliteringskostnader. Det finns inga förlorare.

Grundutbildningen Bättre arbetsmiljö – BAM, är framtagen av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent. Utbildningen ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete till chefer, skyddsombud och andra som behöver kunskap om arbetsmiljöfrågor. Den ges även på distans.

Kontakt:

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera