Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

PRESSMEDDELANDE Chefer och skyddsombud lyfter fram arbetsmiljön som framgångsfaktor när konkurrensen hårdnar

Nio av tio chefer anser att god arbetsmiljö är viktigt för lönsamhet och konkurrenskraft. Hälften av skyddsombuden tror att de kommer att spela en större roll i framtiden. Chefer och skyddsombud är överens om att framtidens viktigaste utmaning är att motverka stress och för hög arbetsbelastning. Det visar Prevents Arbetsmiljörapport 2012.

Rapporten bygger på en enkät som genomfördes i april 2012. Sammanlagt har över 900 skyddsombud och chefer svarat på frågor om arbetsmiljön nu och i framtiden. Nära hälften av cheferna och skyddsombuden tror på en högre prioritet i framtiden, medan få eller inga tror att arbetsmiljön får lägre prioritet. Arbetsmiljön är betydande för centrala framgångsfaktorer som lönsamhet och rekrytering.

– Behovet av välmående medarbetare är stort när konkurrensen hårdnar och därför gör arbetsmiljöarbetet framsteg. Där man investerar i tid och kunskap är både chefer och skyddsombud mer nöjda med arbetsmiljön. Det lönar sig med andra ord, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.

Framtidens utmaningar är att motverka stress och alltför hög arbetsbelastning. Det rankas som viktigaste arbetsmiljöfrågan på tio års sikt av såväl chefer som skyddsombud. Andra framgångsfaktorer i arbetet är tid och kunskap. Samtidigt är det här utmaningarna är störst: fyra av tio skyddsombud uppger att de inte har den tid som behövs, och tre av tio att de saknar de kunskaper som behövs för att arbeta med arbetsmiljön. Situationen är likartad för cheferna.

– Vi har kommit en god bit på väg, men mycket återstår att göra. De generationer av unga som nu får sitt första heltidsjobb, eller de som kommit en bit i karriären och vill bilda familj, har alla ett långt arbetsliv kvar. De ska inte behöva stressa sig sjuka eller oroa sig för skador, säger Maria Schönefeld.

Hon menar att chefer och skyddsombud sätter agendan i arbetsmiljöarbetet.

– Viljan finns och med tillräckligt med tid, kunskaper och rätt åtgärder kan vi få ett hållbart arbetsliv överallt.

Prevents erfarenhet visar att viktiga faktorer för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete är att utbilda chefer och skyddsombud, avsätta tid för arbetsmiljöarbetet och kartlägga risker för olika yrkesgrupper och arbetsplatser.

Läs mer i bilagan och på prevent.se 

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera