Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

PRESSMEDDELANDE Chefer och skyddsombud bekräftar hög arbetsbelastning och jobb under ledighet

Hälften av landets chefer och fyra av tio av landets skyddsombud känner att de har för många arbetsuppgifter i relation till sin arbetstid. Tre av tio skyddsombud menar att de anställda förväntas vara tillgängliga för arbetsgivaren utanför arbetstid. Det visar nya siffror från Prevents arbetsmiljörapport 2012.

– Det är problematiskt när så många känner att de har för mycket att göra i sitt arbete. Långvarig stress och svårigheten att känna sig helt ledig riskerar att leda till ökad ohälsa och fler sjukskrivningar, säger Krister Skoglund, projektledare på Prevent.

Över 900 skyddsombud och chefer har svarat på frågor om arbetsmiljön.

Undersökningen som genomförs samma år som Prevent fyller 70 år visar att även om en majoritet tycker att det fungerar bra på jobbet, så anser två av tio skyddsombud i åldern 30 till 39 år, att det på den egna arbetsplatsen är svårt att kombinera arbetet med familj och fritid på ett bra sätt. Tre av tio skyddsombud anser att det ställs krav eller förväntningar av arbetsgivaren att vara tillgänglig efter arbetstid, och av de som är yngre än 40 år är det nästan fyra av tio som uppger att sådana förväntningar finns. Av cheferna är det två av tio som uppger att det förväntas av arbetsgivaren att anställda ska vara tillgängliga efter arbetstid.

– Ökad stress i arbetslivet ställer krav på arbetsgivaren att agera förebyggande men också på att enskilda medarbetare sätter gränser. Med dagens teknik har det blivit enkelt att kolla mejlen innan man går och lägger sig eller när man sitter uppkopplad på sin semester fast man egentligen borde koppla av och få återhämtning från ett stressfyllt arbete, säger Krister Skoglund.

Utbildning för chefer, skyddsombud och medarbetare om stressfaktorer i arbetslivet och åtgärder för att motverka stress är av stor betydelse för att skapa hälsosamma arbetsplatser. Med hjälp av en enkät på Prevents webbplats går det också att snabbt kartlägga de stressfaktorer som enskilda medarbetare eller en arbetsgrupp utsätts för i arbetet.

Prevent har under 70 år tillsammans med arbetsmarknadens parter arbetat med att förhindra att människor skadas eller blir sjuka i sitt arbete. Under flera år har arbetsmiljöfrågor förknippade med stress varit ett prioriterat område.

För mer information kontakta:                                                            
Krister Skoglund, projektledare, 08-402 02 06, 070-1027303, krister.skoglund@prevent.se

Andreas Alskog, informatör, 08-402 02 00, andreas.alskog@prevent.se

Om undersökningen och de redovisade frågorna

Frågorna har ställts genom en enkät under april månad. Enkäten har besvarats av 554 skyddsombud vid företag och offentliga organisationer samt av 360 chefer. Frågorna är en del av Prevents arbetsmiljörapport 2012. Rapporten i sin helhet kommer att presenteras vid eventet Gilla jobbet den 24–25 oktober. www.gillajobbet.se

Frågor och svar:

Fråga 1: Upplever du att du har för många arbetsuppgifter i relation till din arbetstid

Svar bland skyddsombud      JA = 41,5 procent                 NEJ = 58,5 procent
Svar bland chefer                  JA = 49,4 procent                 NEJ = 50,6 procent

Fråga 2: I hur stor utsträckning anser du att det finns krav eller förväntningar från arbetsgivaren att anställda ska vara tillgängliga även utanför arbetstid

Svar bland skyddsombud     

I mycket stor utsträckning = 7,9 procent   
I ganska stor utsträckning = 21,6 procent

I ganska liten utsträckning = 57,4 procent

Inte alls = 13,2 procent  

Åldern 18-39 år

I mycket stor utsträckning = 10,8 procent

I ganska stor utsträckning = 23 procent 

I ganska liten utsträckning = 52 procent

Inte alls = 14,3 procent  

Svar bland chefer

I mycket stor utsträckning = 5,1 procent   
I ganska stor utsträckning = 17,1 procent

I ganska liten utsträckning = 69,4 procent 

Inte alls = 8,4 procent  

Fråga 3: I hur stor utsträckning anser du att det på din arbetsplats är möjligt att på ett bra sätt kombinera arbetet med familj och fritid

Svar bland skyddsombud

I mycket stor utsträckning = 29,1 procent   

I ganska stor utsträckning = 57,6 procent

I ganska liten utsträckning = 11,6 procent

Inte alls = 1,6 procent  

Åldern 30–39 år                   

I mycket stor utsträckning = 7,9 procent

I ganska stor utsträckning = 21,6 procent

I ganska liten utsträckning = 57,4 procent

Inte alls = 13,2 procent  

Svar bland chefer

 I mycket stor utsträckning = 44,1 procent 

I ganska stor utsträckning = 49,7 procent

I ganska liten utsträckning = 6,1 procent

Inte alls = 0 procent  

Läs mer på www.prevent.se/press

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera