Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

PRESSMEDDELANDE Av med jobbet – en kris som går att bearbeta

Många människor varslas nu från sina jobb. Att bli av med jobbet innebär en personlig kris, men den går att påverka. Prevent har uppdaterat skriften ”Av med jobbet” som tar upp de känslomässiga konsekvenserna av ett varsel och ger råd om hur man kan hantera ofrivilliga förändringar i sitt liv.

Allt fler människor varslas från sina jobb. Bara i november i år varslades nästan 10 000 personer, vilket är en ökning med nära 3 500 jämfört med november 2011. Det visar ny statistik från Arbetsförmedlingen.

Skriften ”Av med jobbet” beskriver hur vi reagerar när vi riskerar att bli av med arbetet. Den innehåller också konkreta råd om hur man hanterar stora, ofrivilliga förändringar i sitt liv.

– Skriften har funnits sedan 90-talet och är väldigt efterfrågad. Nu har vi uppdaterat den med en ny grafisk profil. Tanken med den är att den ska vara en hjälp för människor som varslas och blir av med jobbet. Att de ska förstå den krisreaktion som de flesta drabbas av och veta att de inte är ensamma om den, säger Monica Lörnbo, projektledare på Prevent.

Krisens fyra olika faser beskrivs. En kris består av en chockfas, följd av en reaktionsfas när man så smått börjar förstå vad som hänt. Den tredje fasen handlar om reparation, det vill säga man har fått perspektiv på vad som hänt och kan acceptera och bearbeta situationen. Den fjärde fasen kallas nyorientering, och man börjar då söka sig till nya mål.

– De här faserna är desamma för alla människor som hamnar i kris, även om det är individuellt hur lång tid man befinner sig i varje fas, säger Monica Lörnbo.

”Av med jobbet” riktar sig både till arbetsgivare och fackliga organisationer och berör såväl de som förlorat jobbet som de som blir kvar på arbetsplatsen.

Fem saker att tänka på för den som förlorar sitt arbete:

  • Motionera
  • Få tillräckligt med sömn
  • Äta näringsriktigt och regelbundet
  • Inte stressa
  • Skapa bestående relationer

Läs mer på prevent.se

Kontakt:
                                                  
Monica Lörnbo, projektledare, 08-402 02 45, monica.lornbo@prevent.se

Andreas Alskog, informatör, Prevent, 08-402 02 00, andreas.alskog@prevent.se

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera