Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

PRESSMEDDELANDE Arbetsmiljöarbete under sju decennier

Under 70 år har Prevent arbetat med att förhindra att människor skadas, dör eller blir sjuka i sitt arbete. Det har lett till säkrare och hälsosammare arbetsplatser, men samtidigt har nya risker dykt upp.

– När vi nu fyller 70 år ser vi nya utmaningar med bland annat den snabba teknikutvecklingen och samhällets krav på ständig tillgänglighet. Vår undersökning i höstas visade att det inte bara är positivt. Så många som var fjärde anställd har också negativa erfarenheter av att använda IT, ett växande problem som kan påverka både människors hälsa och företagens produktivitet, säger Maria Schönefeld, vd för Prevent.

Prevent ger nu ut en jubileumsskrift som skildrar verksamheten de senaste 70 åren. Här speglas hur samhällsutvecklingen påverkat arbetsmiljöarbetet och hur Prevent tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit avgörande steg för att få bukt med allvarliga arbetsmiljöproblem eller för att föra in en fråga på företagens agenda.

Det riktigt stora uppsvinget för arbetsmiljöfrågor kom på 1970-talet. Då lanserade också Arbetarskyddsnämnden, sedermera Prevent, utbildningen Bättre arbetsmiljö, BAM, som var den största folkbildningssatsning i modern tid och som spreds världen över. Utbildningen, tillsammans med andra arbetsmiljöåtgärder, resulterade i att olyckstalen sjönk kraftigt.

En annan viktig händelse var när tjänstemännen genom PTK, anslöts till Arbetarskyddsnämnden 1978. Det ledde till att de psykosociala arbetsmiljöfrågorna fick betydligt mer uppmärksamhet. Det har också satt sin prägel på Prevents verksamhet de senaste decennierna. I takt med att de fysiska riskerna har minskat har frågor som stress och arbetets organisation fått allt större betydelse.

– Alla har rätt till en bra arbetsmiljö och kunna trivas på sin arbetsplats. Det är oerhört viktigt. Därför arbetar nu Prevent fram metoder, tillsammans med arbetstagare och arbetsgivare, för att möta morgondagens utmaningar i syfte att fortsätta vara banbrytande på området, avslutar Maria Schönefeld, vd för Prevent.

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera