Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

PRESSINBJUDAN Uppmärksamma medarbetare gör stålbranschen säkrare

Antalet olyckor inom stålindustrin minskar. En orsak kan vara att fler tillbud rapporteras innan olyckan är framme. Sedan i höstas satsar branschen på att ytterligare förbättra säkerhetskulturen, det vill säga attityder och beteenden. Nu blir det seminarium i Karlskoga onsdagen den 28 mars.
Plats: Bofors Hotel, Hyttåsvägen 12, Karlskoga Datum: Onsdagen den 28 mars Tid: Kl. 9.30 -12.30. Kaffe från kl. 8.30.

Sett över en 20-årsperiod har olyckorna gått ner inom stålindustrin, enligt statistik från Industriarbetsgivarna. Men trots den positiva trenden finns mycket kvar att göra för att förhindra antalet olyckor. År 2010 inträffade 30 allvarliga olycksfall inom stålindustrin med svåra personskador som följd.

Statistiken visar också att över tvåtusen mindre allvarliga olycksfall inträffade, mer än trehundra av dem ledde dock till sjukfrånvaro i arbetet. Risker inom området är bland annat fallolyckor, brännskador, farliga kemikalier, höga bullernivåer och att arbetet är fysiskt tungt.

Träffar i Borlänge och Karlskoga

Nu fortsätter den satsning inom branschen som påbörjades i höstas. Det handlar om att förbättra säkerhetskulturen, det vill säga vikten av att företagen ska ha en kultur som främjar ett högt säkerhetsmedvetande. Chefer, arbetsledare och skyddsombud ska föregå med gott exempel och visa vad som är ett säkert beteende.
Närmast blir det seminarier i Borlänge och Karlskoga. Där går representanter från Prevent, IF Metall och Industriarbetsgivarna igenom arbetsmiljön i stålbranschen med det nya branschanpassade materialet ”Bättre arbetsmiljö Stålindustrin” som grund. Skriften täcker arbetsmiljön för de flesta verksamheter inom stålindustrin, även om de har olika produktionsmetoder. Dessutom finns sex fallbeskrivningar på prevent.se. Skriften och fallbeskrivningarna riktar sig både till arbetsgivare och anställda.

Bilaga: Program seminarium

Kontakt:

Monica Lörnbo, projektledare, 08-402 02 45, monica.lornbo@prevent.se Andreas Alskog, informatör, 08-402 02 00, andreas.alskog@prevent.se

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera