Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

PRESSINBJUDAN Norrländska verkstadsföretag förebygger värk i axlar och rygg

Besvär i till exempel armar, axlar och rygg är en av de vanligaste diagnoserna vid sjukfrånvaro. Under hösten 2012 genomför Prevent tillsammans med IF Metall och Teknikföretagen en rad seminarier för att förebygga dessa besvär inom branschen. På onsdag 26 september i Örnsköldsvik berättar bland andra Marita Gärdebro på GE Healthcare life sciences i Umeå, hur de arbetar systematiskt med ergonomin.

Dag:              Onsdag 26 september

Tider:            Kl 09.00–12.30. Kaffe från 08.30.

Plats:             Scandic, Hästmarksvägen 4, Örnsköldsvik

Under 2010 anmäldes drygt 9 000 arbetssjukdomar till Försäkringskassan. I hälften av fallen angavs belastningsfaktorer som orsak med muskel- och ledbesvär som följd. Både kvinnor och män drabbades, visar Arbetsmiljöverkets statistik. Tunga lyft och förflyttningar, olämpliga arbetsställningar samt ensidigt och monotont arbete är några av orsakerna till problemen.

Under 2012 satsar Prevent på fem seminarier runt om i landet för att sätta fokus på vikten av att förebygga belastningsskador och besvär inom verkstadsindustrin. De genomförs i samarbete med arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen och fackförbundet IF Metall. På seminarierna presenteras ett arbetssätt där belastningsergonomiska risker upptäcks tidigt och vi får exempel på hur de kan åtgärdas. Lokala företag berättar också om hur de arbetar för att komma tillrätta med problemen.

GE Healthcares arbetsmiljöarbete

Till seminariet i Örnsköldsvik är ett 40-tal personer anmälda från företag i Västernorrland och Västerbotten. Marita Gärdebro arbetar med ergonomi och arbetsmiljöfrågor på det biotekniska företaget GE Healthcare life sciences i Umeå. Hon medverkar vid seminariet i Örnsköldsvik där hon kommer att berätta hur företaget arbetar med arbetsmiljöfrågor.

– Jag ska presentera ett systematiskt arbetsmiljöarbete som är inriktat på ergonomi och som fungerar inom alla branscher, säger Marita Gärdebro.

Angelika Lang är ombudsman på IF Metall och är med i Örnsköldsvik. Hon välkomnar seminarierna och det gemensamma partsarbetet kring belastningsfrågorna.

– Problemen har funnits länge. Många inom verkstadsindustrin har tunga, starkt styrda och bundna arbeten. Vi har hittills gjort för lite för att åtgärda problemen. Nu gör vi ett krafttag och arbetar tillsammans med frågorna. Vi vill bygga vidare på seminarierna och få igång utbildningar på arbetsplatserna kring hur de ska förebygga belastningsskador, inte bara när det gäller ergonomi, utan även i frågor som rör arbetets innehåll, påverkan och delaktighet. Det gäller att arbeta långsiktigt och strategiskt, säger Angelika Lang.

Erfarenhetsutbyte

Även Malin Nilsson, företagsrådgivare inom arbetsmiljöområdet på Teknikföretagen, finns på plats i Örnsköldsvik.

– Det är viktigt att nå ut till företag och presentera arbetssätt som fungerar. Seminarierna ger ett erfarenhetsutbyte och kan fungera som stimulans till fortsatta aktiviteter, säger Malin Nilsson.

Hon framhåller att mycket har gjorts på företagen genom åren för att minska riskerna med belastningsbesvär.

– Vi har mycket mer kunskap i dag om vikten av rotation, att undvika ensidiga arbeten och att använda hjälpmedel. Men ansvaret ligger också på individen när det kommer till frågor som rör kondition, kost och hälsa, säger Malin Nilsson.

Höstens seminarier riktar sig till både arbetsgivare och anställda inom verkstadsindustrin. De övriga seminarierna kommer att hållas i Falun den 17 oktober och i Örebro den 7 november.

Kontakter:

Projektledare: Charlotte Wikholm, projektledare, 08-402 02 57, 0730-520205, charlotte.wikholm@prevent.se

Vid seminariet i Örnsköldsvik: Isabel Roldán, utbildningsadministratör, 08-402 02 01, 070-754 71 10, isabel.roldan@prevent.se

Informatör: Andreas Alskog, informatör, 08-402 02 00, andreas.alskog@prevent.se

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera