Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

PRESSINBJUDAN Skogsföretag i Värmland fokuserar på riskerna

Skogen är en av de farligaste arbetsplatserna i Sverige och många skadas allvarligt varje år. Prevent satsar under året på seminarier där det viktiga arbetet med att bedöma riskerna innan något händer står i fokus. Ett seminarium hålls i Karlstad nu på torsdag den 27 september.

Dag:              Torsdag 27 september

Tider:            Kl 09.00–12.30. Kaffe från 08.30.

Plats:             Scandic Klarälven, Sandbäcksgatan 6, Karlstad

2011 inträffade 13 dödsolyckor inom jord- och skogsbruket. I år har tills i dag sex dödsolyckor inträffat på grund av trädfällning. Det visar statistik från Arbetsmiljöverket. Flest olyckor och skador sker i åldrarna 45–54 år.

– Åldersfördelningen ser ut så eftersom fler äldre jobbar i skogen. Många är också egenföretagare och inte utbildade för skogsarbete eller att hantera maskiner och motorsågar. Det är bland dem den stora delen av olyckorna sker, säger Martina Hallgren på SLA-arbetsgivarna.

Men även bland de anställda är olyckstalen höga. Farliga moment är bland annat att arbeta i stormfälld skog och att hantera motorsågar. Halkolyckor är också vanligt. Sedan 2006 har dock antalet anmälda olyckor och sjukdomar minskat. År 2006 anmäldes 179 stycken och 2011 var de nere på 100.

Små företag vill ha kunskap

Prevent har nu tillsammans med SLA-arbetsgivarna (Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet) och GS-facket (Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch) arbetat fram ett branschanpassat material om risker i skogen. Det handlar om hur det på ett enkelt sätt går att arbeta med riskbedömningar och systematiskt arbetsmiljöarbete. Materialet presenteras vid seminariet.

– Intresset och behovet av kunskap i de här frågorna är stort, inte minst bland många små företag, konstaterar Martina Hallgren.

Materialet är också kopplat till en film om säkert arbete i skogen, byggd på en autentisk olycka som dåvarande maskinföraren Rickard Forslund drabbades av. I dag arbetar han som maskinlärare på ett naturbruksgymnasium i Värmland och kommer att medverka vid seminariet i Karlstad.

– Olyckan inträffade 2006 och sedan dess kan jag inte längre köra maskin. Men som lärare kan jag jobba för att göra ungdomar medvetna om vilka risker som finns i skogsarbetet. Det är lätt att hoppa över en del säkerhetsåtgärder och tänka att det går bra i alla fall. Men det gör det inte alltid, säger Rickard Forslund.

Machokultur

Rickard Forslund anser att det finns mycket av machokultur i skogsarbetet men att de seminarier han hittills deltagit i har lett till bra och givande diskussioner om vikten av att arbeta med säkerhetsfrågorna.

– Utöver det egna ansvaret så är det stora problemet den ekonomiska pressen man har på sig. Man chansar för att jobbet ska gå fort och det blir en väldig press på anställda. De vill ha jobbet kvar och tänjer på sina gränser, påpekar Rickard Forslund.

Lennart Gunnarsson från GS-facket framhåller att det många gånger kan vara svårt att komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Det är tyvärr många risker i skogen. Vi hoppas att seminarierna kan bidra till att riskbedömning och riskhantering blir en naturlig del av arbetsdagen, precis som produktionen är det, säger Lennart Gunnarsson.

Två fullbokade seminarier hölls i våras i södra Sverige. Seminariet i Karlstad hålls den 27 september och är även det fullbokat, vilket innebär att ett 40-tal personer från i huvudsak skogsföretag i Värmland kommer att delta.

Kontakter:

Monica Lörnbo, projektledare och finns på plats i Karlstad, 08-402 02 45, 070-647 62 53, monica.lornbo@prevent.se

Andreas Alskog, informatör, 08-402 02 00, andreas.alskog@prevent.se

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera