Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

PRESSINBJUDAN Livsmedelbranschen i Stockholm lär sig undvika arbetsolyckor

I livsmedelsindustrin finns en rad risker för allvarliga olyckor och arbetssjukdomar. Därför arbetar den kontinuerligt med förebyggande arbete. Fredagen 20 april genomförs ett branschanpassat seminarium i Bättre arbetsmiljö och Systematiskt arbetsmiljöarbete för 25 skyddsombud och chefer från Mälardalsregionen.

Dag: Fredag 20:e april

Tid: Kl 9.00-12.00. Kaffe kl 8.30

Plats: Svensk Näringslivs Hus, Storgatan 19, Stockholm

Livsmedelsbranschen innehåller både stora och små företag. Den präglas av automatiserad och hantverksmässig tillverkning. Det medför att arbetsmiljön innehåller väldigt många arbetsmiljöfaktorer att ta hänsyn till, det vill säga många riskområden att bemästra.

År 2008 anmäldes det ungefär dubbelt så många arbetsskador inom livsmedelsindustrin som i övriga branscher. Sammanlagt rapporterades 801 arbetsolyckor, enligt Arbetsmiljöverkets statistik. Av dem var 252 allvarliga så att de innebar mer än 14 dagars sjukskrivning. 100 personer fick bestående men, det vill säga medicinsk invaliditet. Var femte manlig och var fjärde kvinnlig medarbetare hade haft arbetsorsakade besvär, på grund av påfrestande arbetsställningar, tung manuell hantering och stress.

Prevent har tillsammans med Livsmedelsföretagen och Livsmedels­arbetareförbundet tagit fram två branschanpassade material för livsmedelsbranschen: Bättre arbets­miljö och Systematiskt arbetsmiljö­arbete. Seminariet ger utifrån dessa en bild av hur företagen kan utbilda i grundläggande arbetsmiljö, introducera nyanställda, göra riskbedömningar och arbeta systematiskt med arbetsmiljön, som lagen föreskriver.

Det är 25 chefer och skyddsombud från Mälardalsregionen som deltar i seminariet. Seminariet genomförs av Prevent i samarbete med Livsmedelarbetareförbundet och Livsmedelföretagen.

Ladda ner

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera