Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Så genomförs vaccinering säkert på arbetsplatsen

Arbetsmarknadens parter vill att vaccinering under fas 4 ska kunna erbjudas på eller i nära anslutning till arbetsplatserna. Nu finns en vägledning för hur det kan göras på ett säkert sätt. ”Vaccination på arbetsplatser” har tagits fram av parterna tillsammans med Sveriges Företagshälsor och Prevent.

Att arbetsplatser kan genomföra vaccinering tillsammans med företagshälsovården kan förenkla för de som behöver gå till jobbet, och samtidigt minska trycket på vårdcentraler när massvaccineringen inleds.

Vägledningen är kostnadsfri och är framtagen av arbetsmarknadens parter tillsammans med branschföreningen Sveriges Företagshälsor och Prevent.

– Syftet är att hjälpa verksamheter med förberedelserna så att vaccinationer på arbetsplatsen kan göras på ett tillgängligt och smittsäkert sätt, säger Lisa Markström, projektledare på Prevent.

I vägledningen ingår en lista över punkter som kan vara bra att tänka på vid förberedelser på arbetsplatsen, som riskbedömningar, kommunikation med anställda, logistik, lokaler och utrustning. Den innehåller också krav som behöver ställas på den leverantör som ska utföra vaccineringen.– Många verksamheter kan ta hjälp av företagshälsovården med vaccineringen. Därför har Sveriges Företagshälsor varit en viktig part i att ta fram materialet, säger Lisa Markström.Dessutom innehåller materialet checklistan ”Vaccination på arbetsplatser”. Den kan verksamheter ta till hjälp för att upptäcka och åtgärda eventuella risker inför en vaccinering så att den kan genomföras på ett säkert sätt.

Materialet finns på prevent.se/vaccinationpaarbetsplatser

 

Kontakt:

Lisa Markström, Prevent, 070-208 29 35, lisa.markstrom@prevent.se

Carola Löfstrand, LO, 08-796 25 03, carola.lofstrand@lo.se

Daniel Gullstrand, PTK, 070-390 85 16, daniel.gullstrand@ptk.se

Cecilia Andersson, Svenskt Näringsliv, 070-362 67 77, cecilia.andersson@svensktnaringsliv.se

Peter Munck af Rosenschöld, Sveriges Företagshälsor, 070-282 68 62, peter.munck@foretagshalsor.se

Pressbilder

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera