Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Chefens verktyg till ett hälsofrämjande ledarskap

Många chefer behöver tips och råd om hur man skapar en hållbar arbetsmiljö där alla trivs och känner sig delaktiga. Prevent har tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO och PTK tagit fram ett enkelt webbverktyg som hjälper till med det.

Ett hälsofrämjande ledarskap är att aktivt främja och förstärka sådant som fungerar bra i en organisation. Men att i vardagen ständigt ha fokus på hälsoaspekten är inte helt enkelt. Därför har Prevent, på uppdrag av arbetsgivare och fackförbund, tagit fram ett webbaserat verktyg för att stötta chefer i det hälsofrämjande ledarskapet. Verktyget är kostnadsfritt och ger konkreta tips och råd om hur man kan jobba effektivt med att skapa en bra arbetsmiljö.

– Det handlar om att bygga upp en inkluderande arbetsmiljö där alla känner sig delaktiga och sedda, har rimliga förutsättningar för att utföra sitt arbete och möjlighet att påverka sin arbetssituation. Ett sådant arbetsklimat leder till färre sjukskrivningar och hög konkurrenskraft, säger Leif Nordin som är avtals- och branschansvarig hos Ledarna.

Peter Larsson som är ombudsman på Kommunal håller med:

– Chefens ledarskap påverkar hur personalen mår. En schysst arbetsmiljö bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan chef och medarbetare. Jag tror att webbverktyget fyller ett stort behov. Tack vare det kan var och en välja när det passar att lära sig mer om ett hälsofrämjande ledarskap.

Välj bland olika fokusområden

Varje chef kan själv välja ut vilka områden som är viktigast att fokusera på:

  • chefens förutsättningar
  • hälsofrämjande som affärsstrategi
  • tydliga mål och uppgifter
  • balans och hälsa
  • återkoppling
  • delaktighet och arbetsklimat.

– Ett hälsofrämjande ledarskap är mer än bara fruktkorgar och lunchjogg. För att lyckas med ett hälsofrämjande ledarskap bör det vara en del av organisationens affärsstrategi. Prevents webbverktyg möjliggör det. Det är enkelt både att använda och att anpassa efter behoven i just din verksamhet, säger Viktoria Lundqvist som är arbetsrättsjurist och förhandlare hos Industriarbetsgivarna.

Läs mer: www.prevent.se/halsoframjande-ledarskap

Kontakt:

Lisa Markström, projektledare på Prevent, 08-402 02 63, 073-229 69 21,

Leif Nordin avtals- och branschansvarig, Ledarna, 08-598 99 187, 070-533 59 33, 

Peter Larsson, ombudsman Kommunal, 070 337 56 78, 

Viktoria Lundqvist, arbetsrättsjurist, förhandlare, Industriarbetsgivarna, 08-762 72 22, 070-341 77 36, 

Pressbilder

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera