Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Ta första steget mot en trivsam arbetsmiljö

Stress, konflikter, trygghet, mobbning och stöd från chef och kollegor – hur ser det ut på ditt jobb? Att skicka ut en anonym enkät där var och en får tycka till är ett första steg mot en mer trivsam och effektiv arbetsmiljö.

Att undersöka hur de anställda trivs och upplever arbetssituationen är varje arbetsgivares skyldighet. Det står i Arbetsmiljölagen. En bra start är att skicka ut en anonym enkät till de anställda. Nu finns en ny, förbättrad version av Prevents mest populära enkät.

− Ett skäl till att vår enkät är så uppskattad är att den är lätt att använda både för chefer och medarbetare. Dessutom är den kostnadsfri, säger projektledare Frida Fossland.

När de anställda fyllt i enkäten anonymt på datorn eller mobilen, skickas en automatisk sammanställning till chefen. Där ser man tydligt vilka områden som fungerar bäst och vilka som behöver förbättras för att de anställda ska må bra och verksamheten ska fungera så effektivt som möjligt.

För att garantera anonymiteten måste minst sex personer svara för att en sammanställning ska göras. I annat fall är det bättre att sätta sig ned i arbetsgruppen och diskutera frågorna tillsammans.

− När man kommit fram till vilka områden som behöver förbättras ska man åtgärda dem. Även det är arbetsgivarens skyldighet. I anslutning till enkäten finns tips och råd om hur man kan komma igång med förbättringarna, säger Frida Fossland.

Enkäten kallas OSA-enkäten, vilket är en förkortning för organisatorisk och social arbetsmiljö. De handlar om hur arbetet är organiserat och hur det sociala samspelet på jobbet fungerar. För två år sedan kom Arbetsmiljöverket med nya föreskrifter om OSA, och enkäten matchar de områden som tas upp där. Därför är enkäten ett bra sätt att undersöka att föreskrifterna följs.

Enkäten är kostnadsfri och finns på www.prevent.se/osaenkaten

Här är exempel på påståenden i enkäten — värdet anges på en skala:

-        Min arbetsbelastning är acceptabel.

-        Min chef ingriper om jag har allt för mycket att göra.

-        Mina kollegor bemöter mig med respekt.

-        Jag har en positiv känsla när jag kommer till jobbet.

-        Mitt arbete är fritt från störande konflikter.

Kontakt

Frida Fossland, projektledare Prevent, 073-940 96 10

Helena Wahlund, kommunikatör Prevent, 070-267 55 56

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera