Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Säkrare hantering av farliga ämnen med Kemihjälpen

I EU genomförs just nu en kampanj för att minska riskerna vid kemikaliehantering på arbetsplatserna. I Sverige har Prevent tagit fram Kemihjälpen för att hjälpa företagen att komma igång med en säkrare hantering av farliga ämnen.

Allt fler arbetsplatser hanterar kemikalier. Det har att göra med att ny, kemikaliebaserad teknik har ersatt traditionella arbetssätt. I Sverige användes så mycket som åtta ton hälsofarliga ämnen per medborgare år 2016.

Under 2018 och 2019 genomför Europeiska Arbetsmiljöbyrån en kampanj som heter ”Friska arbetsplatser för att förbättra kemikaliehanteringen på arbetsplatser inom EU”. Fokus ligger på att höja medvetenheten om de risker som kemikalier medför på många arbetsplatser inom EU, och främja en företagskultur där man jobbar aktivt med att minska riskerna.

– Som kampanjpartner i Sverige vill vi hjälpa företagen att komma igång med och förbättra kemikaliehanteringen. Därför har vi tagit fram Kemihjälpen som innehåller tips och checklistor om säker kemikaliehantering. Kemihjälpen innehåller också ett quiz, säger projektledare Amanda Wolgast på Prevent.

I projektet ingår även en tävling, Good Practice Awards, som ska lyfta fram goda exempel där företag som hanterar kemikalier på ett bra sätt. Det vinnande bidraget uppmärksammas i Prevents och arbetsmarknadens parters kanaler och får även presentera sitt bidrag under eventet Gilla Jobbet 24 oktober 2019. Vinnarna har dessutom möjlighet att gå vidare till EU-nivå och delta vid den stora prisceremonin i Bilbao.

– Vi vet att det finns många goda exempel på företag inom kemiområdet som kommer att kunna dela med sig av sina ”best practice” till nya och mindre företag, säger Amanda Wolgast.

Läs mer om Kemihjälpen och tävlingen Good Practice Awards

Bilagor: Kemikaliehantering i 6 steg och bild.

Kontakt:

Amanda Wolgast, projektledare, 08-402 02 16, 072-858 12 49,

Charlotte Bäckström, kommunikatör, 08-402 02 49, 073-655 91 18. 

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera