Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Putsa fönster med rätt teknik

Nu finns sex nya kortfilmer om fönsterputs på den kostnadsfria webbsidan Allt om städ. De ger enkla tips och råd till den professionella städaren om bra arbetsteknik för att undvika värk och skador. Filmerna finns förutom på svenska även på engelska och spanska.

— Vi vet att det inom den här branschen finns medarbetare med olika språklig bakgrund, så det känns bra att vi kan göra fakta tillgänglig för flera, säger Prevents projektledare Lisa Rönnbäck.

Webbplatsen Allt om städ är fylld med information om hur man kan förbättra arbetsmiljön för städare, en yrkesgrupp som har fler långtidssjukskrivningar och anmälda arbetsskador än de flesta andra yrkesgrupper.

Sammanlagt finns det nu knappt ett 40-tal filmer som ska förbättra städares arbetsmiljö. De visar de arbetsmoment som finns i städning. Alla filmer finns på svenska, engelska och spanska och dessutom kan man via Google Translate översätta informationstexter till andra språk samt få sammanfattningar av filmernas innehåll. Det är användbart i en bransch med stor språkspridning.

Webbplatsen Allt om städ är populär och används av både städare och chefer. Ny statistik visar att webbplatsen under förra året hade drygt 18 000 besök. En tredjedel av dem kom via mobil och surfplattor. Arbetsteknik är det som de flesta är intresserade av. Att döma av tiden de stannar kan man misstänka att de ser ett par, tre filmer om det som är mest aktuellt för dem just då.

– Ett av våra mål har varit att göra sajten mer tillgänglig och av statistiken att döma har vi lyckats med det. Vi kan också se att många kommer tillbaka, vilket tyder på att webbplatsen används kontinuerligt ute på företagen, säger Lisa Rönnbäck.

Många använder sig också av upphandlingsguiden på Allt om städ. Den är ett är ett stöd för den som ska köpa städtjänster, med tips och råd om vad man bör tänka på vid upphandling. I den nya versionen av sajten finns även tips om hur man gör en bra upphandling av städning i hemmet.

Allt material i Allt om städ är baserat på forskning framtagen av IVL Svenska Miljöinstitutet, som finansierats av AFA Försäkring.

Allt om städ är utvecklad i samarbete med Kommunal, Fastighets och Almega. Även representanter från Arbetsmiljöverket, Centrum för Belastningsskadeforskning, IVL och företaget ISS har medverkat i projektet.

Se filmerna om fönsterputs här

Kontakt:

Lisa Rönnbäck, projektledare på Prevent: 070-091 52 59

Linda Eriksson, kommunikatör, Prevent, 070-356 42 32

 

Pressbilder

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera