Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Privata vården får ny webbutbildning för arbetsmiljön

Hälso- och sjukvården ska se till patienters och klienters bästa, men det är också en arbetsmiljö där alla som arbetar ska kunna arbeta säkert, trivas och utvecklas. Därför lanserar Prevent nu en grundläggande webbaserad arbetsmiljöutbildning för privat öppenvård.

God vård, patientsäkerhet och arbetsmiljöarbete går hand i hand. Med Prevents nya utbildningsmaterial kan arbetsgivare, skyddsombud och medarbetare tillsammans få kunskap och skapa de förutsättningar som behövs för att medvetet hantera arbetsmiljöfrågor. Utbildningen är kostnadsfri och tänkt att genomföras på till exempel arbetsplatsträffar.

− Utbildningskonceptet gör det möjligt för fler än chef och skyddsombud att ta del av materialet och att diskussionen om vårdens arbetsmiljö kan fördjupas. Lösningarna tas bäst fram av dem som känner sin vardag bäst. Det gör chefer och medarbetare tillsammans, säger Vårdföretagarnas projektrepresentant Anders Karlsson, Almega.

Utbildningen ska vara ett sätt att komma igång, börja tänka i rätt banor och utveckla arbetsmiljöarbetet. Förhoppningen är att den ska inspirera fler att jobba systematiskt med att skapa en bättre arbetsmiljö.

− Att utbildningen tagits fram av arbetsmarknadens parter tillsammans ger en större förståelse för att en god arbetsmiljö är en förutsättning för att kunna locka och behålla kompetens samt att kunna bedriva en god och säker vård. Nu vill vi att arbetsgivare och medarbetare tillsammans kommer framåt i det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket faktiskt är ett ansvar som gäller samtliga arbetsgivare, säger Sineva Ribeiro, förbundsordförande i Vårdförbundet.

Utbildningen vänder sig till anställda på privatdrivna vårdföretag. Den är kostnadsfri och innehåller tio lektioner. Varje lektion består av ett mejl med introduktionsfilm, filmade reportage, tips och konkreta exempel från verkligheten. ­­

Här finns utbildningen: https://www.prevent.se/privata-varden/

Kontakt:

Johan Mellnäs, projektledare Prevent, 070-523 00 33

Hanna Rönnell, Vårdförbundet, 08-453 21 29 

Anders Karlsson, Almega Vårdföretagarna, 08-762 69 85 

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera