Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Stöd för chefer om flexibelt arbetsliv

Hur ska man hantera det nya, flexibla arbetslivet? Att som i Frankrike lagstifta i detalj om mejlregler vill varken arbetsgivare eller fackförbund göra. I stället har de tagit fram Balansguiden, som är en hjälp att diskutera fram lösningar på varje arbetsplats. Nu lanseras ett komplement för chefer.

Fler än var tredje tjänsteman inom den privata sektorn är varje dag tillgänglig för arbete på sin lediga tid. Webbverktyget Balansguiden är ett bra stöd för att fundera över hur balansen mellan arbetsliv och privatliv ser ut. Det väcker frågor om när man förväntas vara tillgänglig, om gränserna mellan jobb och fritid och om kraven stämmer överens med det stöd man får.

Balansguidens nya del ska hjälpa chefer att få igång diskussioner i sin arbetsgrupp. Genom att prata om svårigheterna med det flexibla arbetssättet kan man lättare hitta lösningar som passar både individen och företaget.

Balansguiden har arbetats fram av Prevent tillsammans med representanter från både arbetsgivarna och arbetstagarna. Enligt HR-specialisten Sara Lejonqvist, som har testat Balansguidens nya chefsstöd, kommer den stora vinsten när man väver in arbetet med Balansguiden i det kontinuerliga arbetsmiljöarbetet.

 – Balansguiden är ett starkt, konkret och lätthanterligt verktyg för att enkelt kunna hantera de dagliga kraven i det gränslösa arbetssättet. Chefen kan snabbt skicka ut frågor som bara tar någon minut att svara på. Sedan kan man utifrån svaren sätta gemensamma ramar för hur man vill arbeta, säger hon.

Börje Sjöholm, konsult inom arbetsmiljö för PTK, tycker att det är lätt att välja de delar i Balansguiden som passar det egna företaget.

– Med Balansguiden kan man enkelt börja nysta i hur man jobbar, vad som är rimligt och vilka förväntningar finns. Ofta överlåter man till individen att bestämma hur tillgänglig man vill vara, men ju mer stressad man blir desto sämre blir man på att bedöma situationen. Med det här verktyget kan man bygga upp ett signalsystem innan läget blir akut. För när detta inte fungerar blir sjukskrivningstalen orimligt höga, säger han.

Anders Karlsson, rådgivare inom arbetsmiljö- och hälsofrågor för Almega, tror att det är nödvändigt att skaffa sig verktyg för att hantera balansen mellan arbete och fritid.

– Poängen med att använda sig av Balansguiden är kanske inte att bestämma att efter ett visst klockslag mejlar vi inte. Det är snarare att få diskutera hur man arbetar och få förståelse för varandras olika situationer. Det gör att onödig stress över vad andra tycker kan försvinna, säger han.

Uppgiften om att vara tillgänglig för arbete på ledig tid kommer från en undersökning som Novus gjorde hösten 2015 för fackförbundet Unionen.

Balansguiden är ett kostnadsfritt webbverktyg som du hittar här www.balansguiden.se

Kontakt

Camilla Enocksson, projektledare Prevent, 070-102 73 04

Sara Lejonqvist, HR-specialist Aditro, 070-658 19 03

Börje Sjöholm, konsult inom arbetsmiljö PTK, 070-578 71 66

Anders Karlsson, arbetsmiljöexpert Almega, 08-762 69 85,

Pressbilder

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera