Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Skyddsombud från Finspång tog emot arbetsmiljöstipendium

Samverkan är bästa sättet att lyckas i arbetsmiljöarbetet, det rådet ger Britt-Marie Söderberg. Med 20 års erfarenhet som skyddsombud vet hon vad hon talar om. På torsdagen tog hon emot Prevents arbetsmiljöstipendium 2017.

Britt-Marie Söderberg har varit ambulansförare i Finspång sedan 1975 och arbetar sedan 2013 för Premedic Östergötland AB. I tio år har hon varit huvudskyddsombud och innan dess skyddsombud i tio år.

Det har inte alltid varit en enkel uppgift att vara skyddsombud. För omkring fem år sedan gick verksamheten igenom en tung period med hot om vite från Arbetsmiljöverket och konkurshot. Men med stöd från sina kollegor fortsatte Britt-Marie Söderberg att driva arbetsmiljöfrågorna, och med en ny arbetsgivare är situationen en helt annan idag.

– Nu finns inga anmärkningar och skyddsrondsprotokollen är i det närmaste tomma. Vi har också blivit ISO-certifierade. Det roligaste är att vi har fått det så bra och att personal som slutade under de jobbiga åren nu har kommit tillbaka, säger Britt-Marie Söderberg.

Andra åtgärder som Britt-Marie Söderberg varit med om att driva igenom är nya bårar i liggande sjuktransporter som är bättre både för personal och patienter. Hon har även bidragit till bättre schemaläggning.

– Jag har också tagit fram en ”farlighetspärm” som vi har på alla stationer, där alla kemiska ämnen vi använder är katalogiserade så att det ska gå lätt att hitta lämpliga åtgärder vid en olycka, säger Britt-Marie Söderberg.

Med sin långa erfarenhet och sitt brinnande engagemang har Britt-Marie Söderberg blivit den klippa som både kollegor och chefer vänder sig till när de har frågor.

–  Fråga Britt-Marie brukar alla säga när något dyker upp. Men arbetsmiljö är svårt och man ska aldrig tro att man blir fullärd, säger hon, och avslöjar att planen är att använda stipendiet för utbildning tillsammans med de driftchefer som nyligen anställts.

Nyckeln för att nå samsyn och ett bra samarbete har varit samverkan.

– Samverkan är A och O. Att man kan sätta sig ned och prata med varandra. Har man ingen samverkan blir det omöjligt att göra något, säger Britt-Marie Söderberg.

Arbetsmiljöstipendiet delas ut varje år till eldsjälar som i aktivt arbetat för att utveckla och förbättra arbetsmiljön. Årets stipendium delar Britt-Marie Söderberg med Caroline Ekblom, ekonomi- och HR-chef på AA Logistik AB i Västerås. De får 15 000 kronor var.

Företaget som Britt-Marie Söderberg arbetar på heter Premedic Östergötland AB och bedriver på uppdrag av Region Östergötland ambulansverksamhet i östra delen av länet. Huvudkontoret finns i Linköping.

Kontakt
Maria Schönefeld, vd Prevent, 070-523 63 83, 

Christine Törnquist, kommunikatör Prevent, 08-402 02 39, 

Britt-Marie Söderberg, ambulanssjukvårdare och huvudskyddsombud, Premedic Östergötland AB, 0727-10 71 02,  

Pressbilder

  • Stipendiet1 Stipendiet1
  • Britt-Marie Söderberg Britt-Marie Söderberg

Ladda ner

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera