Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Prevent och samarbetet för bättre arbetsmiljö fyller 75 år

Den 11 juni är det 75 år sedan arbetsgivare och fack inledde ett unikt samarbete för bättre arbetsmiljö och färre dödsolyckor på jobbet. Då bildades Prevent, och samarbetet har genom åren har bidragit till att Sverige i dag har en arbetsmiljö i världsklass. Med 75 års erfarenhet i ryggen är förutsättningarna de bästa att lösa även framtidens utmaningar.

Sedan 1942 har arbetsgivare och fack samarbetat i den svenska modellens anda för att skapa en säkrare och bättre arbetsmiljö. Det har gynnat både arbetsgivare och arbetstagare. Genom Prevent har de möjlighet att snabbt svara på arbetsmarknadens förändringar och den tekniska utvecklingen. Prevent har varit med och tagit fram mycket som har haft stor betydelse för dagens arbetsliv, till exempel den grundläggande arbetsmiljöutbildningen BAM och en mängd checklistor till hjälp i arbetsmiljöarbetet.

Vår erfarenhet har lärt oss hur vi ska hantera både nuvarande och kommande utmaningar, men också hur vi ska arbeta för att nå bästa resultat - genom samverkan. Jag är övertygad om att parternas samverkan har bidragit att Sverige har ett så bra arbetsmiljöarbete som vi har idag. Det kommer även att vara en framgångsrik metod för kommande 75 år, säger Carina Lindfelt, avdelningschef på Arbetsmarknad & Förhandlingsservice på Svenskt Näringsliv.

Från början drev Prevent frågor som vikten av att följa säkerhetsregler, skapa mer hygieniska personalutrymmen och minska alkoholmissbruket på arbetsplatserna. Intresset för arbetsmiljöfrågor är fortfarande stort och Prevent är i dag ett viktigt kunskapsnav. 2016 utbildade Prevent 13 300 personer i allt från naglar, fransar och farliga ämnen till arbetsrelaterad stress.

I takt med förändringarna i arbetslivet har också arbetsmiljöarbetet förändrats. I dag ligger allt större fokus på digitaliseringen och på organisatoriska och sociala frågor som stress och gränsen mellan arbete och fritid.

− Nya sociala och organisatoriska aspekter blir allt viktigare samtidigt som många fysiska arbetsmiljöproblem finns kvar. Det är viktigt att arbeta med fler frågor och hela arbetsmiljöspektrat parallellt, vilket Prevent gör genom ett gemensamt arbete och ansvar, säger Malin Wreder, enhetschef på LO.

När det gäller framtidens utmaningar inom det organisatoriska och sociala området tror Kristina Rådkvist, kanslichef på PTK, att arbetsmarknadens parter kan bli ännu bättre på att öka medvetenheten om vad som skapar en hälsofrämjande arbetsmiljö.

− Vi behöver fortsätta att ligga i framkant, både genom den forskning vi baserar kunskap och verktyg på och genom de kommunikationskanaler vi använder för att nå chefer och anställda. Även om arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljöfrågor också i det alltmer gränslösa arbetslivet, behöver var och en kunskap om vad som skapar en hälsosam arbetsmiljö och hur man sätter egna gränser, säger Kristina Rådkvist.

Det är viktigt att även den yngre generationen får kunskap om arbetsmiljöfrågorna. I höst släpper Prevent en podd-serie som spanar på temat ”en dag på jobbet år 2027”. Medverkande är bland annat Martin Soneby, Seher Yilmaz och Emma Knyckare. Podden tar upp framtidsfrågor som artificiell intelligens, övervakning och mångfald.

Vill du veta mer om viktiga händelser i arbetsmiljöns historia och framtida utmaningar? I samband med 75-årsjubileet har Prevent tagit fram en film som visar upp arbetsmiljöutvecklingen och pekar mot en spännande framtid. http://www.prevent.se/prevent75

Kontakt

Maria Schönefeld, vd, 070-523 63 83

Fredrica Sjöström, kommunikationschef, 072-858 12 48

Helena Wahlund, kommunikatör, 070-267 55 56

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera