Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Populära checklistor blir mer tillgängliga

Att undersöka och förbättra arbetsmiljön med hjälp av Prevents checklistor är populärt. Varje år laddar användare ner drygt 160 000 checklistor till arbetsplatser runt om i landet. Lagom till Prevents 75-årsjubileum blir checklistorna nu digitala och ännu enklare att använda.

Grunden till checklistornas popularitet ligger i att alla arbetsgivare har ansvar för att regelbundet undersöka sin arbetsplats och bedöma eventuella risker, fysiska och psykosociala. Checklistorna, som ofta används av chef och skyddsombud tillsammans, underlättar arbetet med att skapa en säkrare och bättre arbetsmiljö. Ibland blir allt helt enkelt lättare om man har något att hålla i handen.

Teknik tillgängliggör
Nu kan man fylla i checklistorna direkt på mobilen eller surfplattan när man är ute på skyddsrond, och fortsätta senare eftersom de sparas automatiskt. Alla checklistor finns samlade på ett och samma ställe, och innehåller direktlänkar till lagar och regler. 

− Jag har använt mig mycket av Prevents checklistor genom åren och tycker att de är väldigt bra. Att man nu kan fylla i dem i mobilen när man är ute och undersöker arbetsmiljön är en välkommen nyhet. Det är också en fördel att de har blivit kortade och mer ämnesinriktade, säger arbetsmiljöingenjör Bengt Sahlin.

Bodil Mellblom på Svenskt Näringsliv betonar också fördelarna med att checklistorna blivit digitala:

- Att kunna fylla i checklistan i mobilen har gjort det enklare att gå skyddsrond. Efteråt kan man gå igenom resultatet i lugn och ro och diskutera åtgärder. På så sätt hoppas vi att de nya checklistorna ska underlätta arbetsmiljöarbetet.

Något för de flesta
Det finns checklistor för det mesta, från stöd vid traditionella skyddsronder till stöd i arbetet med hur man bäst organiserar sitt arbetsmiljöarbete. Allt sorterat utifrån både ämnesområde och bransch, vilket gör det enkelt att filtrera fram de checklistor som är intressanta för den egna arbetsplatsen. 

– Checklistorna är viktiga för skyddsombuden på arbetsplatserna. De ger en mycket bra grund för kvalitativa skyddsronder, olika projekt eller förändringsarbeten. Utvecklingen av checklistorna gör dem mer tillgängliga och underlättar uppföljning. Att skyddsombud och arbetsgivare samtidigt får ett gemensamt underlag gör det systematiska arbetsmiljöarbetet bättre. Den gemensamma kunskapen ökar, säger Sanna Melin på LO.

I år är det 75 år sedan fack och arbetsgivare inledde sitt samarbete för förbättrad arbetsmiljö och lade grunden för Prevent. De nya digitala checklistorna kan ses som en jubileumspresent till alla som jobbar för bättre arbetsmiljö.

Här finns Prevents checklistor för arbetsmiljön: www.prevent.se/checklistor

Kontakt

Gunnar Lagerström, projektledare på Prevent, 073-940 04 60.
Linda Eriksson, kommunikatör Prevent, 070-356 42 32.

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera