Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

På golfbanan talar bilderna nu sitt tydliga språk

Arbete på golfbanor innebär ett ofta oskyddat arbete med många säkerhetsrisker. Nu kommer bilderboken ”Jobba säkert på golfbanan”, den femte och avslutande boken i Prevents serie med bilderböcker för den gröna sektorn.

I Sverige arbetar idag cirka 2 500 personer på olika sätt med skötsel av golfbanor. Siffran rymmer såväl helårsanställda som säsongsanställda. Det handlar alltså inte om landets största yrkeskår, men det är en yrkeskår som har ett mer riskfyllt arbete än de flesta kanske är medvetna om. Många som arbetar är dessutom säsongsanställda eller ibland volontärer, utan särskild erfarenhet eller kunskaper om säkerhet. Det gör det viktigt med en tydlig introduktion till arbetet.

Utöver risken att få golfbollar på sig så innebär jobbet allt från att hantera verktyg, maskiner, fordon och ibland kemikalier till utsättas för bland annat tunga och otympliga lyft, buller, vibrationer och arbete på ojämna och hala underlag. Dessutom finns alltid risk för solskador och värmeslag. Det gäller att veta hur man bäst beter sig för att undvika allt från skallskador till muskel- och ledbesvär.

–  Ungefär hälften av våra banarbetare är idag rekryterade från utlandet, och just nu har vi nog åtminstone sju nationaliteter på plats. Det är inte ovanligt att man ser helt annorlunda på säkerhet utomlands. Tanken på att använda hjälm finns ofta inte alls, inte heller kunskap om regler kring till exempel lyft, säger Stefan Andorff, klubbdirektör på Drottningholms golfklubb.

På Drottningholm står man redo med solskyddsfaktorn när alla ska ut på morgonen. Men även hos en arbetsgivare som ständigt arbetar för att förebygga och förutse risker som kan uppstå finns en ständig olycksrisk närvarande, som när personal till exempel måste köra stora och tunga gräsklippare med blanka däck på halt gräs och sluttande underlag. Då kan det vara lätt att glida i sidled och helt förlora kontrollen över en maskin.

–  Att säkerheten fungerar ligger på vårt ansvar som arbetsgivare, så det ställer naturligtvis stora krav på vår introduktion. Bilderboken hjälper vår förman att tydliggöra det han förklarar, samtidigt som den gör det lättare för den anställda att ta till sig informationen. När språket står i vägen, som det ofta kan göra hos oss, hjälper bilderna till att tydligt visa hur arbetsuppgifterna ska utföras, säger Stefan Andorff.

Nu finns totalt fem bilderböcker för de gröna näringarna. Tidigare har böcker tagits fram för skogsbruk, lantbruk, trädgårdsanläggning och trädgårdsodling. Böckernas syfte är att medvetandegöra säkerhets- och arbetsmiljöfrågor hos nya målgrupper och på så sätt minska risken för skador. Bilderböckerna har mött stor efterfrågan, och just nu planeras nya böcker för livsmedelsbranschen och måleribranschen. 

Bilderboken ”Jobba säkert på golfbanan” är kostnadsfri och kan beställas eller laddas ner på www.prevent.se/golf

Kontakt

Lisa Rönnbäck, projektledare Prevent: 070-091 52 59, 

Stefan Andorff, klubbdirektör Drottningholms GK, 08-759 00 88, 070-575 90 11,

Anja Westberg, ombudsman Kommunal, 010-442 70 00, 076-764 55 52, 

Camilla Backlund, arbetsmiljöexpert, SLA – Skogs och Lantarbetsgivareförbundet, 08-762 72 29, 

Pressbilder

Ladda ner

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera