Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Nyanlända lär sig jobba säkert i lantbruket

Det kan vara riskfyllt att arbeta inom lantbruket. Varje år skadas mer än dubbelt så många i branschen jämfört med genomsnittet. En särskild risk löper de som inte kan ta till sig informationen på grund av språket. Nu ger Prevent ut en bilderbok om att jobba säkert inom lantbruket för nyanlända, säsongarbetare men även andra som behöver introduceras på jobbet. 

Risken att drabbas av ett allvarligt olycksfall är betydligt högre inom jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete än för alla yrkesgrupper totalt, enligt AFA Försäkring. År 2013 var antalet olycksfall inom jordbruk, skogsbruk och trädgård 6,6 per 1 000 anställda jämfört med 2,7 för samtliga yrkesgrupper. Även när det gäller dödsolyckor ligger lantbruket högt.

Inom Prevent pågår ett projekt för att ta fram bilderböcker om arbetsmiljö för en rad branscher. Avsikten är att på ett enkelt sätt förmedla säkerhet och god arbetsmiljö med hjälp av pedagogiska, informativa illustrationer. En viktig målgrupp är nyanlända där även regeringen pekat ut just de gröna näringarna som viktiga för att främja anställningsbarhet. För nyanlända inom lantbruket innebär boken en möjlighet till grundläggande kunskaper om risker och säkerhet i arbetet, samtidigt som de får en introduktion till den svenska arbetsmarknaden.

– Mycket som vi tar som självklart kan vara nytt för nyanlända, till exempel att man bör vara fästingvaccinerad om man ska jobba i lantbruket eller att det är en arbetsmiljöfråga att behandla djuren väl eftersom de blir lättare att hantera då, säger Lisa Rönnbäck, projektledare på Prevent.

Bilderboken ”Jobba säkert i lantbruket” innehåller en allmän del, en del som handlar om fordon och maskiner samt en om djurskötsel.

– De flesta olyckorna i lantbruket har med hanteringen av fordon och djur att göra, det vet vi. Därför är det viktigt att även ta upp grundläggande saker som att använda bilbälte, inte åka flera i fordon som inte är avsedda för det och att låsa fast djuren när man hanterar dem i boxen, säger Lisa Rönnbäck.

Bilderboken för lantbruket har tagits fram tillsammans med arbetsmarknadens parter. Anja Westberg, ombudsman på Kommunal, har varit arbetstagarsidans representant.

– Som anställd har du både rättigheter och skyldigheter. När du är ny på arbetsplatsen behöver du veta vilka riskerna är, vilka skyddskläder du ska använda och så vidare. Men du behöver förstås också veta vilka regler som gäller på arbetsplatsen, till exempel att inte röka bland djuren eller prata i mobil när du hanterar dem, säger Anja Westberg.

Hon ser fram emot hur skriften kommer att tas emot.

– Jag har aldrig varit med i ett projekt som så många varit intresserade av i förväg, säger Anja Westberg.

Camilla Backlund, SLA – Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, håller med. När hon varit på möten i branschen och visat illustrationer från boken, har det medfört engagemang och diskussioner. 

– Det är ett intressant material att bläddra i och lättillgängligt; lätt att ta till sig och lätt att prata om. Det kan användas vid introduktion men kan även ligga på fikabordet. För chefer och arbetsledare blir det enklare att kommunicera kring säkerhet och arbetsmiljö inte bara med utländsk arbetskraft utan även nyanställda, praktikanter och elever, säger Camilla Backlund.

Bilderboken ”Jobba säkert i lantbruket” är kostnadsfri och kan mot frakt beställas på prevent.se. Där finns den också som e-bok (epub och pdf). I samband med att skriften publiceras revideras Prevents checklistor för lantbruket, vilka också finns på webben.

Tidigare har en bilderbok tagits fram för skogsbruket och senare i vår kommer böcker för trädgårdsodling, trädgårdsanläggning och grönyteskötsel samt för golfbranschen.

Läs merwww.prevent.se/lantbruk-ebok

Kontakt

Lisa Rönnbäck, projektledare Prevent, 08-402 02 03, 070-091 52 59

Anja Westberg ombudsman Kommunal, 010-442 70 00, 076-764 55 52

Camilla Backlund, arbetsmiljöexpert, SLA – Skogs och Lantarbetsgivareförbundet, 08-762 72 29

Britta Carlström, marknadsstrateg och projektledare Prevent, 070-262 19 53

Pressbilder

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera