Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Ny bilderbok bygger kunskap inom trädgårdsodling

Allt fler politiker och arbetsförmedlare ser den gröna sektorn som en bransch med förutsättningar att ge unga och säsongsarbetare sysselsättning, vilket kan innebära en kommunikativ utmaning. Den utmaningen vill Prevent möta med en ny bilderbok för trädgårdsnäringen.

Trädgårdsnäringen sysselsätter varje år cirka 18 000 personer och många som arbetar är unga och säsongsarbetare från olika länder. Arbetsmiljön vid trädgårdsodling omfattar ofta både fysiskt utmanande arbetsuppgifter och arbetsställningar som sliter på kroppen. Samtidigt kan man med ganska enkla åtgärder minska riskerna att skada sig. Men även enkla åtgärder kan vara svåra att beskriva utan gemensamma språkkunskaper.

Bilderboken ”Jobba säkert inom trädgårdsodling” innehåller bilder på en rad arbetssituationer och kan användas för introduktion av alla nyanställda. Oavsett bakgrund, eventuella språkbarriärer eller tidigare kunskaper.

– För mig som är engagerad i utbildningsfrågor och arbetar med att få ut såväl ungdomar som nyanlända i arbete så gäller det att hitta vägar att gå för att kunna förmedla kunskaper trots skiftande bakgrunder, kulturer och språk. Då är de här bilderna ett mycket starkt verktyg, säger Gunilla Nordberg, grönsaksodlare på friland i Skaraborg som deltagit i projektet som representant för branschorganisationen LRF Trädgård.

Teri Lee Eriksson på Svegro tycker att bilderboken är ett utmärkt verktyg för arbetsgivare.

– Bilderna och de glada och ledsna ansiktena hjälper oss att förmedla budskapet. Jag tycker att boken även kan fungera som checklista och diskussionsunderlag i verbala samtal med arbetstagarna, säger Teri Lee Eriksson.

Med bilderböckerna vill Prevent försöka hitta nya vägar att uppmärksamma och medvetandegöra säkerhets- och arbetsmiljöfrågor hos målgruppen och på så sätt minska risken för skador. Och det verkar vara en lyckad satsning. Bilder har visat sig vara ett bra sätt att öppna upp för kommunikation kring den här typen av frågor, även för människor med svenska som modersmål. 

– Intresset för våra bilderböcker är onekligen stort. Vi har redan fått flera förfrågningar från andra branscher om att ta fram bilderböcker även för dem, tillverkningsindustrin och måleribranschen är bara två exempel. Det är roligt! Vi märker att bilderna får folk att kommunicera, vilket är exakt vad vi vill, säger Lisa Rönnbäck, projektledare på Prevent.

Bilderboken ”Jobba säkert inom trädgårdsodling” är kostnadsfri och kan beställas på prevent.se (frakt tillkommer). Där finns den också som e-bok (Epub och pdf). Tidigare har bilderböcker tagits fram för skogsbruk, lantbruk och trädgårdsanläggning. Inom kort kommer även en bilderbok för golfbranschen.

Läs mer på www.prevent.se/tradgard 

Kontakt

Lisa Rönnbäck, projektledare på Prevent: 070-091 52 59, 

Teri Lee Eriksson, Svegro Ekerö (inriktning: växthus): 08-602 23 00, 

Gunilla Norberg, grönsaksodlare på friland i Skaraborg och representant för branschorganisationen LRF Trädgård: 070-648 22 54, 

Anja Westberg, ombudsman Kommunal, 010-442 70 00, 076-764 55 52, 

Camilla Backlund, arbetsmiljöexpert, SLA – Skogs och Lantarbetsgivareförbundet, 08-762 72 29, 

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera