Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Ingenjörer bättre på  arbetsmiljö genom unikt samarbete

Nya och redan yrkesverksamma ingenjörers kunskaper om arbete, teknik och arbetsmiljö ska bli bättre tack vare en ny webbutbildning. Den är framtagen i ett unikt samarbete mellan Prevent och fem svenska tekniska universitet och högskolor.

De som utbildas vid tekniska högskolor har stort inflytande över arbetsmiljön på flera sätt när de kommer ut i arbetslivet.

–  De är med och utvecklar tekniska system och produkter som påverkar arbetsmiljön för andra. Bara ett enkelt exempel som hur man utformar en skruvdragare kan påverka om den som använder den i arbetet får belastningsskador. Eller en programutvecklare som utformar programvara, hur gränssnittet är utformat avgör hur användaren interagerar med programmet. Om det är dåligt presenterat kan det leda till stress eller huvudvärk, säger Prevents projektledare Gunnar Lagerström.

–  Många av våra studenter blir också chefer och ledare och då är det viktigt att förstå vad som kan påverka arbetsmiljön, till exempel när det gäller den psykosociala arbetsmiljön, säger Mats Bohgard, professor i Arbetsmiljöteknik vid Institutionen för designvetenskaper vid LTH, Lunds universitet.

Unikt samarbete

Mats Bohgard är en av dem som varit med och arbetat fram utbildningen, med ansvar för utbildningens helhet och beskrivningen av de fysikaliska faktorernas påverkan på arbetsmiljön. Han vill lyfta fram det unika samarbetet bakom utbildningen.

–  Detta är ur ett internationellt perspektiv ett unikt samarbete mellan universitet, arbetsmarknadens parter och e-learningföretag. Det är unikt för Sverige.

Utbildningen "Work and Technology on Human Terms" bygger på boken "Arbete och teknik på människans villkor" som Prevent gett ut under många år i samarbete med några av de nu medverkande högskolorna. Boken har använts i undervisningen. Nu när det blir en engelskspråkig utbildning som är webbaserad blir den interaktiv och tillgänglig på ett helt nytt sätt.

–  Det har gett oss andra pedagogiska möjligheter. En stor del av Sveriges forskarelit har bidragit med sakkunskap som vi kombinerat med reportage och intervjuer från olika miljöer ute i företagen. Vi får en helt annan koppling mellan teori och praktik, säger Gunnar Lagerström.

Ingenjörer, ekonomer och beteendevetare

Utbildningen kommer att användas på ingenjörsprogrammen men är öppen för alla och kan även användas på andra utbildningsprogram, till exempel ekonomer och beteendevetare, men också av redan yrkesverksamma med motsvarande utbildningar.

–  Våra ägare, parterna på arbetsmarknaden, får förfrågningar från sina medlemsföretag och man upplever att det bland ingenjörer finns en bristande förståelse för hur utformningen av produkter, tekniska system och organisation påverkar både arbetsmiljö och produktivitet. Här är en utbildning som blir väldigt lättillgänglig och man kan göra den när man vill, säger Gunnar Lagerström.

I och med att utbildningen är på engelska och har en egen webbplats hoppas man även på internationell spridning eftersom det är stor efterfrågan på den här typen av utbildningar.

"Work and Technology on Human Terms" kommer att presenteras vid den internationella konferensen om ergonomi ”Joy at work” – Nordiska Ergonomisällskapet (NES) i Lund kommande vecka, 20–23 augusti.

Läs mer:

Utbildningens webbplats: www.onhumanterms.org

Nordiska Ergonomisällskapets (NES) konferens 2017 ”Joy at work”: www.lth.se/nes2017

Kontakt:

Gunnar Lagerström, projektledare Prevent, 08–402 02 44, 0739–400460,

Mats Bohgard, Professor, Institutionen för designvetenskaper, Lunds universitet/Lunds tekniska högskola, 070-859 13 92,

Medverkande högskolors representanter

Mats Bohgard, professor, Lunds universitet/Lunds tekniska högskola, 070-859 13 92

Anna-Lisa Osvalder, professor, Chalmers tekniska högskola AB, 070-860 95 78

Jörgen Eklund, professor, Kungliga Tekniska högskolan, 070-828 44 32

Lars-Åke Mikaelsson, universitetslektor, Mittuniversitetet, 070-315 58 10

Kjell Rask, avdelningschef Arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet, 070-529 51 06

Prevents parter

Bodil Mellblom, Svenskt Näringsliv, 08-553 431 47

Magnus Skagerfält, Sveriges Ingenjörer, 08-6138028

Peter Larsson, Kommunal, 0104427024

Pressbilder

  • 1 Bild ur utbildning 1 Bild ur utbildning
  • 2 Medverkande utbildning 2 Medverkande utbildning
  • 3 Professor Mats Bohgard Lund 3 Professor Mats Bohgard Lund

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera