Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Djursjukvården lär sig undvika sparkar och bett

Rivsår, bett, tramp och sparkar från djur hör till vardagen inom djursjukvården. Prevent har tagit fram en skrift, en checklista och två filmer för att hjälpa personal inom djursjukvården att jobba säkrare.

Att se till djurens bästa är en självklarhet för dem som arbetar där, men det sker ibland på bekostnad av den egna säkerheten. Enligt Arbetsmiljöverkets skadestatistik är det riv- och bitsår från hund och katt samt skador orsakade av hästar som dominerar inom djursjukvården.

– När man tar hand om sjuka djur är det vanligt att tänka att det ingår i jobbet att bli riven, men på vilken annan arbetsplats skulle man acceptera att komma hem med sönderrivna händer? säger Malin Strömberg, projektledare på Prevent.

För att förbättra arbetsmiljön inom djursjukvården har Prevent drivit ett projekt tillsammans med företrädare för branschen. Syftet är att öka kunskaperna om hur man kan skydda sig och jobba på ett säkert sätt, även när det gäller frågor som stress och hotfulla situationer med djurägare inblandade.

Tillsammans med anställda inom djursjukvården har Prevent arbetat fram en handbok för arbetsmiljö. Den beskriver hur arbetsmiljöarbetet inom djursjukvården kan gå till, och innehåller checklistor och andra mallar som är till hjälp i det dagliga arbetet.

– Att se över vilka risker som finns inom djursjukvården så att vi kan förbättra arbetsmiljön är jätteviktigt. Det gynnar både oss som jobbar med djursjukvård och våra patienter och djurägare. Det har saknats en arbetsmiljöhandbok som är anpassad för vår bransch, säger Karin Collin på Sollentuna Djurklinik.

Inom projektet har det även tagits fram två filmer med handfasta tips om arbetsmiljö och säkerhet, en om att arbeta med häst och en om hund och katt. Filmerna kan bland annat användas på gymnasie- och högskoleutbildningar.

För de chefer och skyddsombud som vill gå den grundläggande arbetsmiljöutbildningen Bättre arbetsmiljö – BAM har ett antal fall att arbeta med, speciellt anpassade efter branschen, tagits fram.

Skriften, checklistorna och filmerna är kostnadsfria och finns på www.prevent.se/djursjukvard

Kontakt

Malin Strömberg, projektledare Prevent, 070-092 55 64.

Christine Törnquist, marknadsassistent Prevent, 08-402 02 39.

Anja Westberg, Kommunal, 076-764 55 52.

Camilla Backlund, SLA, 070-682 72 29.

Pressbilder

  • Djursjukvården omslag Djursjukvården omslag
  • Hund Hund
  • Häst Häst
  • Katt Katt

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera